Allah kainatı Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yüzü suyu hürmetine yarattı.

İyi mü'min; Peygamberimizi canından, ana babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan
daha çok sevmelidir.

Hz. Ömer'in Peygamberimize sevgi i fadesi.

“Sizden birinize ben, kendi nefsinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün
insanlardan daha sevimli olmadığı müddetce tam iman etmiş sayılmaz.” Bu sevgi bir insanda
gerçekleşmezse, o insan gerçek mü'min olamaz. Nitekim, Abdullah b. Hişâm, Hz.Ömer (r.a)'ın
bir gün Peygamber (s.a.v)'e şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Ey Allah'ın Rasülü sen bana, nefsim hâriç her şeyden daha fazla sevimlisin”.

Hz. Peygamber (s.a.v) ise O'na “Hayır ey Ömer, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki;
sen beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsın” demiştir.

Hz. Ömer (r.a)'da O'na; “vallâhi şimdi sen bana nefsimden de daha fazla sevimlisin” dediğinde,
Hz. Peygamber (s.a.v); “şimdi imanının kemâle ermiştir ey Ömer” demiştir.(2)

Sahabe-i kiram peygamberimize bir şey diyeceklerinde önce
"anam babam sana feda olsun ya rasulullah" derlerdi.
Birincisi, o, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

İkincisi, Allah Teâlâ onu en üstün ahlâka sahip kılmıştır.

Üçüncüsü de, onu kendimize model almamızı emretmiştir.

1. Peygamber Efendimizin özellikleri :

2. O, peygamberlerin sonuncusudur;

3. Âdem oğullarının efendisidir;

4. Öldükten sonra mahşere gitmek üzere ilk defa o diriltilecektir;

5. İnsanlara şefaat etme yetkisi (Makâm-ı mahmûd) sadece ona verilecektir.

"Livaül-hamd" adlı sancağı altında toplanacaktır.

Daha önceleri hiçbir peygambere verilmeyen şu 5 şey hep birden ona verilmiştir:

1. Bir aylık yola kadar düşmanlarının kalbine korku salmak suretiyle Allah'ın yardımına nâil olmuştur.

2. Bütün yeryüzü ona hem namaz kılma yeri hem de teyemmüm ederek temizlenme vasıtası kılınmıştır.

3. Ganimet almak daha önceleri hiçbir peygambere helâl kılınmadığı halde ona helâl edilmiştir.

4. Ona âhirette sınırsız şefaat yetkisi verilmiştir.

5. Bir de daha önceki devirlerde her peygamber sadece kendi kavmine gönderildiği halde,
Resûl-i Ekrem bütün insanlara peygamber gönderilmiştir.

Günahkar mü'minleri arındıracak Kevser havzu O'na aittir.
O'na ilk inanan Hz. Hatice annemizden kıyamete kadar gelecek bütün mü'minlerin sevaplarının
biri misli ona da yazılacak dolayısıyla makam-ı Mahmud sahibi O'dur.

Haşir meydanının efendisi O'dur.

Peygamberimize karşı vazifelerimiz:

1. Mirası tebliğ ettiği İslam dini, kitabımız kur'an ve sünneti seniyyesidir.
İslam’a sarılmalı, kitabımızın emirlerine uymalı, sünneti seniyyesini yaşamalıyız.
2. Kutlu doğum ayını bu manada iyi değerlendirmeliyiz.
3. Salât-ı selamlar okumalı, Tefriciyeler paylaşmalıyız.
4. O'nun mübarek sözleri olan hadis-i şerifleri ezberlemeliyiz.
5. Şimdiye kadar yaptıklarımıza yeni sünnetler eklemeliyiz.