Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün60
Dün581
Bu Hafta1707
Bu Ay8104
Toplam670057
Anasayfa arrow Faydalı Şeyler arrow Kıymetli Sözler
Kıymetli Sözler
 1. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

 2. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

 3. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

 4. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

 5. Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

 6. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

 7.  

  Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

 8.  

  İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

 9. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

 10. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

 11. İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 12. Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 13. Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 14. İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

 15. Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 16. Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû

 17. Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

 18.  

  Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

 19.  

  İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

 20. İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi aleyh

 21. Seni Allahü teâlâya yaklaştıran şey, ihtiyacını O’ndan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Ebû Bekr-i Verrâk Rahmetullahi aleyh

 22. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

 23. Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi

 24. İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

 25. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

 26. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

 27. Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh

 28. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

 29. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

 30. Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

 31. Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
 32. Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
  Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
  Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
  Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
 33. Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
 34. Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
 35. Kimki Kur'ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Yunus Emre
 36. İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! Yunus Emre
 37. Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
 38. İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens (Yusuf islam)
 39. Sözü dost, özü düşmandan usandım.
  Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
  Herkesin kahrı çekilir ama;
  Ben davasız Müslüman'dan usandım.

 40. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

 41. Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette

 42. Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE

 43. Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
  Ben daha bulûğa ermedim!
  insan veliliğe erince baliğ olur;
  Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»

 44. Gezdim halep ile şamı
  Eyledim ilmi talep
  Meğer ilim bir hiç imiş
  İllâ edep illâ edep.

 45. Bize bir nazar oldu
  Cumamız Pazar oldu
  Ne olduysa azar azar oldu!

 46. İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

 47. AMELDE YÜSR İTİKADDA YAKİN

 48. Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî Rahmetullahi aleyh

 49. Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam da hiddette belli olur. Arap Atasözü

 50. Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? (etmez ama belki az buçuk rahat etmelerini sağlar hiç sevmiyorum bu adamı :P akMurat)

 51. Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

 52. Dahi bir fesad koptu cihanda
  Hevai nefse düştü nâs bu anda
  Eğer alim eğer abid bu şanda
  Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
  Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
  Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh Risale-i Kudsiye

 53. Dost istersen ALLAH yeter
  Yaren istersen KUR'AN yeter
  Mal istersen KANAAT yeter
  Düşman istersen NEFİS yeter
  Nasihat istersen ÖLÜM yeter
  Bediüzzaman Said Nursî

 54. Hani nerede?
  Gönüllerden kubbelere,
  Kubbelerden gönüllere
  Gürül gürül akan Kur'an sesleri?...
  Kur'an sesleri dindirilmiş,
  Müslümanlar sindirilmiş!...
  Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin
  İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...
  Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
  Kimin elidir?!...
  Söyle Ayasofya, söyle.
  Seni puthane yapan hangi delidir?!...OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

 55. "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein

 56. "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein

 57. "Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein

 58. Bir erkeğin daima tek bir kadını sevemeyeceğini söylemek, bir kemancının aynı müzik parçasını çalabilmek için farklı kemanlara ihtiyaç duyduğunu söylemek kadar saçma bir şeydir. HONORE DE BALZAC

 59. Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio

 60. İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER

 61. Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER

 62. Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER

 63. Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
 64. İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
 65. Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy