Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün77
Dün581
Bu Hafta1724
Bu Ay8121
Toplam670074
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Kur'an-ı Kerim Dersi 1.Dönem Test Soruları
Kur'an-ı Kerim Dersi 1.Dönem Test Soruları

1. Kur’an-ı Kerimi güzel ve hatasız okumak için uyulması gereken kuralları öğretenilim dalına ne ad verilir?
a) Müstehap b) Meal
c) Tecvid d) Tefsir e) Ta’dil-i Erkan

2. Kuran-ı Kerim’in ayet ayet detaylı olarak açıklanması ve yorumlanmasıyla ilgili bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meal b) Kelam c) Siyer
d) Tefsir e) İslam tarihi

3. Kur’an-ı Kerim’deki nokta ile biten vahiy ifadelerine, Allah’ın (c.c) mübârek cümlelerine ne ad verilir?
a) Aşır
b) Ayet c) Hizb d) Kıssa e) Sure

4. Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden oluşan, kendi içinde anlam bütünlüğü olan ve özel bir adı olan bölümlere ne ad verilir?
a) Aşır b) Hizb c) Cüz d) Kıssa
e) Sure

5. Aşağıda kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
a) Kıyamete kadar Allah tarafından korunacaktır. b) Peygamberimize verilen büyük mu’cizesidir

c) Son ilahi kitaptır.
d) Bir defada indirilmiştir e) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

6. Kur’an-ı Kerim’deki her bir 5 sayfaya ne ad verilir?
a) Cüz
b) Hizb c) Aşır d) Kıssa e) Sure

7. Kur’an-ı Kerim’deki her bir 20 sayfaya ne ad verilir?
a) Cüz b) Hizb c) Aşır d) Kıssa e) Sure

8. Kur’an-ı Kerim’in tamamının iki kapak arasında bir araya getirilmiş kitap haline ne ad verilir?
a) Hatim b) Meal c) Tefsir
d) Mushaf e) Elif-Bâ

9. Hatim duasında geçtiği şekliyle dünyada Kur'an onu okuyup Kur'an’la yaşayanlara dünya ve ahirette yardım edip sahip çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Kur'an dünyada bize her işimizde delildir.

b) Kur'an kabir yalnızlığımızda bize arkadaştır.
c) Kur'an kıyamet günü Kur'an âşıklarına şefaat edecektir.
d) Kur'an cehennemde inanmayanları yakacaktır.
e) Kur'an sırat Köprüsü'nde önümüzü aydınlatan ışık olacaktır.

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak ramazan aylarında Peygamberimiz (s.a.v) ile Cebrail (a.s) arasında Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı birbirlerine okuma ile başlamış daha sonra sünnet olarak devam ede gelmiş Kur’an okuma şeklinin adıdır?
a) Mevlid b) Tefsir c) Hatim d) Müfessir
e) Mukabele

11 Kur’an-ı Kerim’in bir dilden bir dile aktarılmasına, tam olmasa da bir çeşit tercümesine ne ad verilir?
a) Meal b) Tefsir c) Siyer d) Tecvid e) Müfessir

12. Kur’an-ı Kerim’i Fatiha suresinden Nâs suresine kadar baştan sona okumaya ne ad verilir?
a) Tefsir b) Meal
c) Hatim d) Mukabele e) Hafız

13. Kur’an-ı Kerimin iç düzeni ve okunması ile ilgili tanımlamalardan hangisiyanlıştır?
a) Kendi içinde anlam bütünlüğü ifade eden vahy ifadelerine veya Kur’an cümlelerineayet denir.
b) Kur’an-ı Kerimi Fatiha suresinden Nâs suresine kadar baştan sona okumayamukabele denir.
c) Kur’an-ı Kerim’deki 20’şer sayfadan oluşan bölümlere cüz denir . Kur’an’da 30 cüz vardır
d) Kur’an-ı Kerimi eksiksiz ve kusursuz olarak baştan sona ezberleyene hâfız denir.
e) Kur’an’da ayetlerden oluşan bölümlere sure denir. Kur’an’da 114 sure vardır.

14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın hatim çeşitlerinden birisi değildir?
a) Kendi kendimize Kur’an’ı baştan sona okumak. Normal Hatim
b) Ramazan ayında teravih namazını hatimle kıldıran hocanın ardında teravih namazı kılmak . Teravih Hatimi.
c) Herhangi bir hafızın veya hocanın kaydedilmiş sesinden dinleyerek yapılan hatim.Dinleme hatimi.
d) Karşılıklı okumak veya birisinin okuyuşunu gözle takip ederek yapılan hatim.Mukabele hatimi.
e) Kur’an-ı kerim’in Türkçe mealini baştan sona okuyarak yapılan hatim. Okuma hatimi.

15. Aşağıdaki Kur’an-ı Kerim ve Tecvid ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Namazda Kur’an ayetlerinin anlamı bozulacak derecede kötü ve yanlış okunduğunda namaz bozulmaz.
b) Namazımızın abdestine, tâdil-i erkanına ve içinde okudumuz kur’an’a özen göstermezsek fazilet ve sevabı eksilir.
c) İslam alimleri imkan ve fırsatı olan kimsenin tecvid öğrenmesinin vacip olduğu hükmünü vermişlerdir.
d) Bir ortamda canlı olarak okunan Kur’an-ı Kerimi’i orada bulunan herkesin sessizce dinlemesi gerekir.
e) Her müslümanın namazda okuyacak kadar doğru ve tecvitli kur’an ezberlemesi farzdır.

16. Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanın Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerinden birisi değildir?
a) Kur’an öğrenmek b) Kur’an okumak c) Okuduğunu anlamaya çalışmak.
d) Kur’an’dan anladığını uygulamak
e) Evimizin en güzel köşesine asmak.


17. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel konularından birisi değildir? (Ders kitabı sh. 12)
a) İnanç b) İbadet c) Ahiret Hayatı d) Namazın Kaç rekat kılınacağı e) Ahlaki Prensipler


18. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in diğer isimlerinden birisi değildir? (Ders kitabı sh. 13)

a) el-Furkan b) el-Kudüs c) ez-Zikir d) en-Nur e) et-Tenzil


19. Kur’an-ı Kerim’in sureleri hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? (Ders kitabı sh. 15)

a) Sureler ayetlerden meydana gelir. Kur'an’da 114 sure vardır.
b) Kur'an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nâs suresidir.
c) Namazlarda sadece Kur’an’ın sonundaki kısa sureler okunur.
d) Kur'an’ın en kısa suresi Kevser, en uzun suresi Bakara suresidir.
e) Hicretten önce inen surelere Mekkî, hicretten sonra inenlere ise medeni sure denir.

20. Aşağıdakilerden hangisi mü’minûn suresinin işlediği konulardan birisi değildir? (Ders kitabı sh.19)

a) Münafıkların genel özellikleri .
b) Kurtuluşa eren mü’minlerin özellikleri.
c) Yüce Allah (c.c)’a inanıp ibadet etmenin lüzumu.
d) Allah’ın (c.c) insanlara olan lutufları.
e) İnkarcıların ahretteki durumları.

21. Kur’an-ı Kerim Mushaf olarak ilk defa kimin zamanında bir araya getirilmiştir?

a) Hz. Peygamber b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman e) Hz. Ali

22. Kur’an-ı Kerim görülen ihtiyaç üzerine kimin zamanında çoğaltılmıştır?

a) Hz. Peygamber b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman e) Hz. Ali

23. Tecvidli Kur’an-ı Kerim okumanın hükmü nedir?

a) Farzdır b) Farz-ı kifâyedir c) Vâciptir d) Sünnettir e) Mekruhtur

24. Elif Bâ’daki Kaf harfinin mahreci (çıkış yeri)neresidir? (Ders kitabı sh.38)

a) Dilin kökü b) Dudakların ucu c) Dilin ucu d) Gırtlak e) Boğaz


25. Tecvid konularından
Med kelimesinin manası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açıkça okumak b) Genizden okumak
c) Uzatarak okumak
d) Birleştirerek okumak e) Şeddeli okumak

26. Tecvid konularından idgam ne demektir?
a) Açıkça okumak b) Genizden okumak c) Tecvitli okumak
d) Peltek okumak
e) Şeddeli okumak

27. İzhar'ın kelime manası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecvitli okumak b) Genizden okumak c) Birleştirerek okumak
d) Açıkça okumak e) Şeddeli okumak

28. İhfâ'nın kelime manası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açıkça okumak b) Tecvitli okumak c) Birleştirerek Okumak d) Genizden Okumak e) Uzatma

29. İklâb'ın kelime manası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açıkça okumak
b)
Çevirmek c) Uzatarak okumak
d) Bağlamak e) Genizden Okumak

30. Kur’an tecvidi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Tecvid kurallarından med uzatarak ukumaktır.
b) Tecvid’de iklab çevirmek demektir.
c) Tecvid’de İhfa genizden okumak demektir.
d) Tecvid’de İzhar açıkça Okumak demektir.
e) Tecvid’de Kalkale Şeddeli Okumak demektir.

31. Aşağıdakilerden hangisi İdgam (şeddeli okuma) çeşitlerinden birisi değildir?
a) İdgam-ı Lazım b) İdgam-ı bilâ gunne c) İdgam-ı Misleyn
d) İdgam-ı meal gunne e) İdgam-ı Şemsiyye

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy