Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün181
Dün392
Bu Hafta1290
Bu Ay7417
Toplam483466
7. Sınıf Test Soruları 1. Bölüm
1) Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi emirlerin bütününe ne denir.
A-Vahiy B-Kutsal Kitap C-Din D-İlham

2) İslam alimlerine göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir.
A-Totemizm B-Natürizm C-Animizm D-İlahi

3) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir.
A-Hz.Nuh(AS) B-Hz.Adem(AS) C-Hz.İdris(AS) D-Hz.Şit(AS)

4) İnsanda doğuştan var olan hakkı kabul ve idrak etme, Allah-ı bulma yeteneğine ne denir.
A-Seciye B-Asalet C-Fıtrat D-Terbiye

5) Allahu Tealanın birliği inancına ne denir.
A-Tevhid B-Şahadet C-Besmele D-Salavat

6) İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya çıkardıkları dinlere ne denir.
A-Milli Dinler B-İlahi Dinler C-İlahi Olmayan Dinler D-Evrensel Dinler

7) Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.
A-Mecusilik B-Hıristiyanlık C-Musevilik D-İslamiyet

8) Asılları bakımından birer hak din iken sonradan bozulmuş ilahi dinlere ne denir.
A-Evrensel Dinler B-Muharref Dinler C-Milli Dinler D-İlahi Olmayan Dinler

9) Aşağıdakilerden hangisi Muharref Dinlerdendir.
A-Budizm B-Hinduizm C-Şintoizm D-Yahudilik

10) Allahu Teala tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir.
A-Evrensel Dinler B-İlahi Dinler C-Milli Dinler D-Geleneksel Dinler

11) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.
A-Allah tarafından gönderilirler. B-Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
C-İlahi bir kitaba dayanırlar. D-Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.

12) Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin özelliklerinden değildir.
A-Cumartesi günü kutsaldır. B-Teslis inancı vardır.
C-Milletlerin efendisi olduklarına inanırlar. D-On emre inanırlar.

13) Cumartesi günü hangi dinde kutsaldır.
A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Budizm

14) İncillerin sayısını dörde indiren konsil nerede ve ne zaman toplanmıştır.
A-M.S.-325 İznik B-M.S.-235 İstanbul C-M.Ö.-325 İznik D-M.S.-235 Atina

15) Hz.İsa (AS)’a inananlara ne denir.
A-Sahabe B-Haham C-Ashabı-ı Kehf D-Havari

16) Günah çıkarma ve aforoz etme hangi dinde vardır.
A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Hinduizm

17) Teslis inancı hangi dinde vardır.
A-Budizm B-Hinduizm C-Musevilik D-Hıristiyanlık

18) Aşağıdakilerden hangisi teslis inancı ile ilgili değildir.
A-Allah B-İsa C-Cebrail D-Meryem

19) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa (AS) için doğrudur.
A-Yahudiler tarafından öldürüldü. B-Kendisine inananlarla Filistin’e gitti.
C-Kendisine inananlarla helak oldu. D-Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti.

20) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa(AS) için doğru değildir.
A-Davetini çok az kimse benimsemiştir. B-Babasız dünyaya gelmiştir.
C-Yahudiler tarafından öldürülmüştür. D-Doğduğunda konuşmuştur.

21) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden değildir.
A-Günah çıkarma vardır. B-Teslis inancı vardır. C-Milli Tanrı inancı vardır. D-Aforoz etme vardır.

22) “Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır” ayetinde geçen İslam için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur.
A-Sadece Hz.Muhammed(SAV)’in getirdiği din B-Hz.Musa(AS)’ dan sonra gelen din
C-Musevilik ve Hıristiyanlık dışındaki vahye dayalı dinler
D-Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve en son olarak ta Hz.Muhammmed(SAV)’in tebliğ ettiği din

23) Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini için doğru değildir.
A-İslam sadece ibadet dinidir. B-İslam güzel ahlakı emreder.
C-İslam da tevhid inancı vardır. D-İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir.

24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A-İslam da renk ve ırk ayırımı yoktur. B-İslam Dini ilme büyük önem verir.
C-İslam Dini sadece Araplara ve Türklere gönderilmiştir. D-İslam Dini en son ilahi dindir.

25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A-Dünya için çalışmak B-Ahıret için çalışmak
C-Dünyayı terk etmek. D-Dünya ve ahıret için çalışmak

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy