Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün163
Dün309
Bu Hafta1121
Bu Ay1121
Toplam586972
10. Sınıf Test Soruları 2. Bölüm

1. Allah rızası için yaptığımız en ufak olumlu bir davranışın bile Allah katında doğru davranışlar(sevaplar) arasında sayılacağı davranış hangisidir?

a) İbadet b) Amel defteri c) Dua d) Salih amel e) Tövbe


2. “Her fert dinini,din duygusunu,imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır.Orası da ……….. .” Atatürk’ün din ile ilgili sözünü nasıl tamamlarız?

a) okul’dur b) Kur’an‘dır c) Kuran kursu’dur d) Cami’dir e) Kütüphane’dir


3. Aşağıdakilerden hangisi, kur’an’ı anlamada ve yorumlamada temel ilkelerden değildir?

a) Uzman olmak b) Arapça bilmek c) İslam ilimlerini bilmek
d) Hadisleri bilmek e) İbadet etmek


4. Aşağıdakilerden hangisi, insanın Allah’la iletişimini sağlayan davranışlardan değildir?

a) Dua b) Ahlak c) Tövbe d) Kur’an okuma e) İbadet


5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi, kul hakkına girer?

a) Şefkat b) merhamet c) Zulüm d) Cömertlik e) Dürüstlük


6.Kur’an ayetlerini geniş bir şekilde açıklayan ve yorumlayan bilim dalına ne denir?

a) Hadis b) Fıkıh c) Kelam d) Tefsir e) Sünnet


7. Hangisi, Hak ve özgürlükleri engelleyen davranışlardan değildir?

a) İftira etmek b) İsraf etmek c) Cimrilik etmek
d) Kötü zan’da bulunmak e) Cömertlik


8. Hangisi Kuran’ın temel özelliklerinden değildir?

a) 610 Yılında inmeye başladı b) Hz. Muhammed yazmıştır c) Evrenseldir
d) Aslı bozulmamıştır e) Son ilahi kitaptır


9. “Dinde zorlama yoktur.”(Bakara,256) , “De ki gerçek Rab’inizdendir; dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf,29) ayetleri hangi özgürlüğü vurgulamaktadır?

a) Düşünce b) Yaşam c) İnanç d) Eğitim e) İbadet


10. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan başlıca konulardan değildir?

a) İbadetler b) Ahiret hayatı c) İnanç esasları d) Hadisler e) Ahlaki ilkeler


11. Aşağıdakilerden hangisi, insanın sahip olduğu başlıca hak ve özgürlüklerden değildir?

a) Taassup hakkı b) Yaşama hakkı c) İbadet hakkı
d) Özel yaşamın gizliliği hakkı e) Sağlık hakkı


12. Hangisi, kul hakkı kapsamına giren davranışlardan değildir?

a) Hırsızlık yapmak b) Vergi vermemek c) Sıralara yazı yazmak
d) Dedikodu yapmak e) Pazarlık yapmak


13. “Dünyayı dolaşsanız…mabetsiz ve mabutsuz şehir bulamayacaksınız”(Plutarkos) Yunanlı bilginin bu sözünden hareketle hangi sonuç çıkartılabilir?

a) Seyahat edin b) Tarihten ibret alın c) İnançsız topluluk yoktur
d) Her yerde tarihi eser vardır e) İbadet edin


14. Yalnızca kendi görüş ve düşüncelerinin doğru olduğuna inanan, başkalarını düşüncelerine, inançlarına saygı göstermeyen, yeniliklere ve gelişmelere açık olmayan kimselere ne denir?

a) Cahil kimse b) Bağnaz kimse c) Âlim kimse d) Halim kimse e) Sadist kimse


15. “Kim bir cana kıymış ya da yeryüzünde bozgunculuk yap­ma­mış olan bir kimseyi öldürürse, sanki …….öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşa­tır­sa……….yaşatmış gi­bi olur.”(Maide, 32) ayetindeki boşluklara hangi kelimeler gel­me­lidir?

a) Bütün insanları b) Bütün canlıları c) Kendini d) Müminleri e) Anne-Baba


16. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’anı Kerim’in temel amaçlarından değildir?

a) Doğru bilgi b) Doğru İman c) Doğru inanç d) Doğru davranış e) Hafız olmak


17. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan üstün kılan özelliklerden biri değildir?

a) Sorumlu olması b) İnanması c) Bilen, öğrenen olması d) Yaşaması e) İbadet etmesi


18. Hz. Muhammed’in peygamberliğini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) 610–632 b) 571-632 c) 610-622 d) 571-622 e) 571-671


19. Hangisi temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesini en­gelleyen davranışlardan biri değildir?

a) Sigara içmek b) Yasalara uygun davranmak c) Uyuşturucu kullanmak
d) Kumar oynamak e) Yalan söylemek


20
Allah’tan başka Tanrı yoktur, Hz. Muhammed, Allah’ın Resulüdür “ ifadesi hangi seçeneğin karşılığıdır?
a) Salavat-ı Şerif b) Kelime-i Tevhid c) Kelime-i Cihat
d) Kelime-i Tekbir e ) Kelime-i Şahadet

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy