Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün175
Dün392
Bu Hafta1284
Bu Ay7411
Toplam483459
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı Savaşları ve Antlaşmalarla ilgili test soruları
Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı Savaşları ve Antlaşmalarla ilgili test soruları

1- Hicretin 4. yılında  Necid  Kabilesi Reisi Ebu Berâ birçok hediye ile Peygamberimize gelerek “kendisiyle birkaç sahabinin gönderilmesi halinde kavminin Müslüman olacağını bildirir. Necid halkı kendilerine gönderilen 40 veya 70 civarındaki sahabiyi dinlemeyerek, Beni Süleym’e ait bir su kuyusu”  kenarında şehid ederler.

Peygamberimizin çok üzülüp Necid halkını  lanet ettiği olayın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

     a)    Harre Vak’ası     b) Bedir Savaşı      c) Bi’r-I Maûna Faciâsı      d)  Cemel Vak’ası

 

2-    Aşağıdaki hangisi Hicri 4.yıldan sonra meydana gelen olaylardan değildir  ?
     a) İçkinin Haram Kılınması,       b) Hendek Savaşı       c)  İfk Hadisesi        d) Bedir Savaşı

 

3-    Beni Mustalik Gazvesi dönüşünde gerdanlığını kaybeden Hz. Aişe validemiz ordudan geride kalan, ordudan orda kalan levazımatı kontrolle görevli Saffan b.Muattal, Hz. Aişe Validemizi orduya yetiştirir. Münâfıklar bu olayı kötüye yorarlar ve Validemize iftira atarlar. Başta peygamber ailesi olmak üzere tüm Müslümanları bir ay boyunca derinden etkileyen ve Hz. Aişe Validemizin masumiyetine dair ayetlerin inmesiyle son bulan hadisenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

   a)    İfk Hadisesi,        b) Rec’i  Vakası,        c) Rıdvan Biatı       d)  Hakem Olayı

 

4-  Hendek Savaşıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
 a)    Milâdi 627  yılında vukû bulmuştur.
 b)    Müslümanların savunmada kaldığı son savaşta
 c)    Müslümanlar Medine’nin etrafına hendek koymak suretiyle şehri müdâfâ etmişlerdir.           d)    Ebu Sufyan’ın müslümanın olmasına sebep olmuştur.

 

5-Hendek Savaşında takip edilecek stratejiyi peygamberimize teklif eden sahabi aşağıdakilerden hangisidir ?

a)    Hz. Ali        b) Selmân- ı  Farisi        c)  Musâb b. Umayr         d)  Hz. Ömer

 

6- Aşağıdakilerden  hangisi Hudeybiye  Antlaşmasının  maddelerinden değildir  ?   
       
   a)  Peygamberimiz ve Müslümanlar bu yıl değil gelecek yıl Umre yapacaklar.
   b)  Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar geri verilmeyecek, Mekke’den Medine’ye sığınanlar istendiği takdirde geri verilecek.
   c)    Medine Yahudilerine karşı ortak mücadele edilecek.
   d)  10 yıl süreyle iki taraf savaşmayacak.

 

7-  Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşmasının sonuçlarından biridir ?

     a)   Müslümanlar bu maddeleri olumlu karşılamışlardır?
 b)   Böylece Kureyş Müşrikleri, Medine İslam Devletini resmen tanımışlardır.
 c)   Bu  anlaşma Yermûk Savaşına zemin hazırlamıştır.
 d)   Müslümanlar dönüşte birçok ganimet elde etmişlerdir.

 

8-    Hudeybiye Antlaşmasının aleyhte görünen maddelerinden dolayı; Peygamberimize ; “Sen Peygamber değil misin, biz hak onlar batıl değil mi, neden bu antlaşmayı imzalıyoruz” diyen ve bu çıkışından dolayı hayatı boyunca pişmanlık duyan Sahabi kimdir ?

   a)    Hz. Ebu Bekir        b) Hz. Osman      c) Halid: b. Velid            d) Hz. Ömer

 

9- Hz. Osman’ın müşrikler  tarafından sehid edildiği haberi üzerine müslümanlar “bir ağacın altında “toplanarak intikamını alacaklarına dair yemin ettikleri olayın ismi nedir ?

   a)    Beni Kureyza Kazası       b) Akabe Bratı      c) Rıdvan Bratı          d)  Umre Seferi

 

10- Hudeybiye Antlaşması  sonrası müsait ortamdan yararlanmak isteyen Peygamberimiz çevre ülkelerin hükümdarlarını İslama davet etmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu hükümdarlardan değildir  ?

a)    Hereklius       b) İran Kısrâsı           c)  Mısır  Hükümdarı            d) Nebat Hükümdarı

 

11- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşma sonrası olaylardan değildir  ?

    a)    Çevre ülke hükümdarları İslama devet edildi.
b)    Amr B. As ve Halid b. Velid müslüman oldu.
c)    Akabe biatları gerçekleşti.
d)    Hayber fethedildi.

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Hayberin fethinin sebeplerinden değildir ?   

    a)    Medine’den sürgün edilen Yahudilerin bir nevi merkezi haline gelmesi
b)    Peygamberimiz hakkından Yahudilerin menfi propaganda yapmaları
c)    Yahudilerin Müslümanlara savaş ilan edilmesi
d)    Şam yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip değildir .

 

13- Hayberin fethinden İslam sancaktarlığını yapan, akılları hayrete düşüren. kahramanlıklar gösteren fetih sonrası 40 kişinin kaldıramadığı kale kapısını Allah’ın izniyle tek başına kaldıran şanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

       a)    Halid b. Velid        b) Amr b. As      c)  Ebu Eyub El Ensari     d) Hz. Ali

  

14- Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in fethinin sonuçlarından biri değildir  ?

    a)    Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi oldu.
b)    Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı
c)    Müslümanlar önemli bir güç haline geldi.
d)    Taif halkı müslüman oldu.

15- Aşağaki  tarih - olay eleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)  Mekkenin fethi - 630    b) Hendek  - 627    c) Bedir  - 625    d) Hayberin fethi - 628

 

16- Aşağıdakilerden  hangisi peygamberimizin zevcelerinden değildir?

a)  Hz. Sümeyye         b) Aişe      c) Zeynep Binti Cahş         d) Hz. Ümmü Seleme

 

17- Aşağıdaki sahabilerden hangisi hudeybiye  And. Dan önce Müslüman olmuştur.

a)    Amr b. As.     b) Bilal -ı Habeşi     c) Halid b. Velid         d) Osman b.Talha

 

18- Uhud Şavaşnda müslümanlara büyük kayıplar verdiren Daha sonra İslam saflarına katılan
       Allahın kılıcı (Seyfullah) lakabını olarak İslama büyük hizmetleri bulunan sahabi aşağıdakilerden hangisidir ?

a)    Hz. Osman      b) Ebu Süfyan        c) Halid b. Velid      d) Amr.b. As

 

19- Mute Şavaşı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır

    a)    Müslümanlarla Bizans  arasında olmuştur.
b)    Zeyb. B. Harise, Cafer  b. Tayyar, Abdullah b. Revaha sahip olmuştur.
c)    Müslümanlar 3000  / Bizans 100.000 kişiydi.
d)    İslam ordusu kesim bir yenilgi almıştı.

 

20- I- Hendek Savaşı
 II- Hayberin Fethi
III- Hudeybiye Ant.
IV- Halid b. Velidin müslüman olması
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi şekilde doğru verilmiştir ?

    a)    I-II-III-IV      b)  II,I,III,,IV        c) I, III,II,IV        d) IV-III-II-I

 

21- Mekke Fethi ile  bilgilerin hangisi yanlıştır ?

    a)    Fetihten sonra Ebu Süfyan Müslüman Olmuştur.
b)    Kabe pultlardan temizlenmiştir.
c)    Mekkeliler (topluca ) Peygamberimize biat etmişlerdir.
d)    Müslüman olmayan kabilelerin İslamiyete girişi hızlanmıştır.

 

22- Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekke fethinden sonra olmuştur ?

a)    Mute Savaşı    b) Huneyn Savası      c) Uhud Savaşı    d) Bedir Savaşı

 

23- Aşağıdakilerden  hangisi Huneyn Savaşı ile ilgilidir ?

     a) Müslümanlarla İran arasında yapılmıştır.
     b) Mekke ve çevresindeki müşriklerin İslamiyeti yok etmek için yaptıkları son bir hamledir
     c)
Müslümanlar 20.000 kişiydi - müşrikler 10.000 kişiydi
     d) İslam ordusu büyük kayıplar vermiştir.

 

24- Aşağıdaki Mekke Fethi ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır?

    a)    Mekkenin fethiyle Kabe müslümanlarının koruması altına girmiştir.
b)    Mekkenin fethiyle İslamiyet yayılma imkanı bulmuştur
c)    Müslümanlara hep zulmeden müşriklerle fatih sonrası affedilmiştir.
d     Peygamberimiz Mekkeye yerleşmiştir.

 

25- Aşağıdakilerden müslümanların  Mekkelilerle mücadelesine örmek olarak gösterilemez?

a)    Hayberin fethi    b) Hudeybiye barışı    c)Hendek savaşı     d)Uhud savaşı  

 

26-  Peygamberimiz zamanında Bizansa yapılan sefer aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Huneyn      b)   Hayber      c)   Tebuk     d)   Kadisye

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy