Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün197
Dün309
Bu Hafta1155
Bu Ay1155
Toplam587006
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 2 Test Soruları
Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 2 Test Soruları

26. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Medine dönemindeki hadiselerinden birisi değildir?

      a) Hudeybiye anlaşması                b) Bedir savaşı                 c) Mekke’ nin fethi

      d) Hz. Hamza’ nın şehit edilmesi                  e) Hz. Hatice’ nin vefat etmesi

 

27. Hz. Peygamberimizin yakın aile çevresine ne ad verilir?

       a) Ashab-ı Suffa       b) Ehl-i Beyt        c) Sahabeyi Kiram       d) Ensar         e) Muhacirin

 

28. Peygamberimizle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

    a) Peygamberimize ilk olarak Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd iman etmiştir.

    b) Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edenken evinde yatağında Hz. Ali ‘yi bırakmıştır.

    c) Peygamberimiz Hz. Hatice’ nin servetini Medine’ de zayıf ve fakir müslümanlara sahip çıkmak için harcamıştır.

    d) Peygamberimizin Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına ve Mekke’ nin fethine bizzat katılmıştır.

    e) Peygamberimizin soyu Hz. Ali ile evlenen kızı Hz. Fatıma ile devam etmiştir.

 

29. Peygamberlerin Allahın izniyle gösterdiği olağanüstü olaylara ne denir ?

   a) Vahy          b) Keramet           c) Ayet           d) Mucize          e) Sure

 

30. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “ Peygamberlerin sonuncusu” anlamında Peygamberimiz için söylenmiştir ?

    a) Muhammedü`l-Emin        b) Hatemü`l Enbiya        c)  Ebu`l-Kasım                                                                                                                            

    d) Rasul-i Kibriya                  e) Rasu`l-i Ekrem

31. Rasul ile Nebi`de ortak olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

     a) Her ikisinin de ümmetleri vardır.        b) Her ikisi de Allah`tan vahiy alır.

     c) Her ikisi de mucize gösterir.               d) Her ikisi de insanları dine çağırır.

     e) Her ikisine de kitap verilmiştir.

 

32. Peygamberimiz hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

     a) Peygamberimiz rasüldür.      

     b) Peygamberimizin sözlerine hadis-i şerif denir.

     c) Kur`an Peygamberimize inen kitaptır.

     d) Peygamberimizin kabri Mekke’dedir

     e) Peygamberimiz bütün yeryüzüne peygamber olarak gönderilmiştir.

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimize vahiy geliş şekillerinden değildir ?

       a) Peygamberimizin rü`ya-yı sadıka denilen doğru rüyalar görmesi

       b) Vahyin çan sesini andıran bir ses ile gönderilmesi

       c) İsrafil (a.s)`in peygamberimize vahiy getirmesi

       d) Allah tarafından Hz. Peygamberin kalbine doğrudan ilham edilmesi

       e) Allah tarafından vahiy meleği Cebrail’in Peygamberimize gönderilmesi

 

34. Aşağıdakilerden hangisi bütün Peygamberlerin ortak tebliğ ettiği mesajlardan değildir?

   a) Hacca gitmek Kabeyi tavaf etmek

   b) Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur

   c) İnsanlar öldükten sonra diriltilecektir. Cennet ve cehennem vardır

   d) İnsanlar yaptıkları iyilik ve kötülüklerden hesaba çekileceklerdir

   e) Nimetlere şükür olarak Allah'a ibadet etmek gerekir

 

 35.Peygamberimizin yakınları ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ?

      a) İbrahim, Abdullah ve Kasım Peygamberimizin oğullarıdır.

      b) Ebu Cehil, Hz. Abbas ve Ebu Talip peygamberimizin amcalarıdır.

      c) Rukiyye, Ümmü Gülsüm , Zeynep ve Fatıma Peygamberimizin kızlarıdır.

      d) Ümmü Seleme, Hz. Hafsa, Hz. Zeynep peygamberimizin hanımlarıdır.

      e) Peygamberimizin damatları Hz.Ebubekir ve Hz. Ömer’dir.

 
36. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çok kadınla evlenmesini tenkit edenlere bir cevap sayılmaz ?

     a) Peygamberimiz 25 yaşına kadar iffetini korudu ve 25 yaşındayken 40 yaşında bir kadınla (Hz. Hatice) evlenmesi 

     b) Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka evlenmeyip hanımının vefatından sonra 4-5 yıl bekar olarak  yaşadıktan sonra 53 yaşında 2. evliliğini yaptı

     c) Peygamberimiz hayatının son 5-6 senesinde yaptığı evlilikler  kabileler içinde akrabalık vesilesiyle İslamiyetin yayılması düşünülmüş siyasi evliliklerdir

     d) Birbirinden farklı fıtratlı, farklı kabile ve milletlere mensup bu zevceleri sayesinde dinin kadınlarla ilgili hükümleri anlaşılmıştır

     e) Peygamberimizin çok kadınla evlenmesi Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından çok tenkit edilmiştir

 

37.  Peygamber efendimiz  (SAV) in Hz. Hatice Validemiz ile evlenmesindeki en önemli unsur
       aşağıdakilerden hangisidir ?
         a) Güzelliği           b) Namuslu ve iffetli olması
        c) Zengin olması          d) Şöhretli olması            e) Soylu olması

38.  Abdülmuttalib’in, Ebu Talib’i Peygamber Efendimiz (SAV) ‘e bakması için görevlendirmesinin sebebi nedir?      
     a)  Zengin olduğu için      b)  Kültürlü olduğu için 
     c)  Merhametli ve Şefkatli olduğu için  
     d)  Cesur olduğu için        e)  Çocuğu olmadığı için  

39.  Peygamber efendimiz (SAV) ‘in peygamberliğinden birkaç yıl önce Hicaz’daki bir panayırda arapların şairi, hatibi ve hakimi olan bir zat     oradakilere bir hutbe irad etmiş ve yakında bir peygamberin geleceğini söylemiş ve başından geçecek olan olayları anlatmıştır. Bu zat kimdir ?     
     a)  Rahip Bahira         b)  Surâka                  c)  Kuss bin Saide  
     d)  İmruu’l Kays        e)  Varaka b.Nevfel  

40.  İslamla ikinci olarak müşerref  olan sahabe kimdir ?      
    a)  Hz. Ebu Bekir     b)  Hz. Zeyd     c)  Hz.Hatice    d)  Hz. Ali    e)  Hz. Osman  

41.  Peygamber Efendimiz (SAV)’in peygamberliğinin 5.senesinde Hz. Ömer’in (ra) müslüman olmasına kadar geçen süre zarfında kaldığı ve  müslümanları eğittiği evin sahibi kimdir ?     
     a) Ebu eyyub el Ensari       b)  Hz. Ali      c)  Erkam b. Ebi Erkam     
     d)  Hz. Ebu Bekir     e)  Zübeyr b. Avvam

42.  Müslüman erkeklerden ilk şehid olan sahabe efendimiz  kimdir ?      
     a)  Hz. Zeyd             b)  Hz. Üsame             c)  Hz. Ammar 
     d)  Hz. Yasin            e)   Hz. Hamza 

43.  İslam tarihinde 40. olarak müslüman olan sahabe kimdir ?      
     a)  Hz. Osman            b) Hz. Hamza           c)  Hz. Ömer      
     d)  Hz. Safiyye           e)  Hz. Halid b.Velid 

44. Habeşistan’a 2. olarak hicret eden kafilenin başında kim bulunuyordu?     
     a)  Hz.Cafer    b)  Hz. Amr bin As    c)  Hz. Semde    d)  Hz. Hamza   e)  Hz. Zeyd  

45. Akabe biatından sonra, Medineli müslümanlar  Resülullah’tan  (SAV) kendilerine İslam  âdab ve erkânını öğretecek bir  Kur’an   muallimi gönderilmesini istediler. Resul-ü  Ekrem bu teklif üzerine onlara, fıtraten oldukça nazik ve medeni, aynı zamanda güzel bir simaya sahip  Kureyş’in eşrafından, genç bir sahabe gönderdi. Bu sahabe kimdir?     
     a) Es’ad  Zürâre         b) Mus’ab b.Umeyr        c)  Enes b.Malik      d)  Sa’d b.Muaz        e)  Ebu Hureyre  

46. İslam tarihinde ilk olarak bina olunan mescid aşağıdakilerden hangisidir ?     
     a)  Mecid-i Nebevi       b)  Mescid-i Haram       c)  Kuba mescidi    
     d)  Mescid-i Aksa          e)  Kıbleteyn mescidi 

47. Evs ve Hazrec kabileleri anlaşıp onu Medine’ye hükümdar yapmaya karar vermişlerdi.     Efendimizin (SAV) Medine’ye teşrifleriyle onun bir hükümdarlık hayalleri suya düşmüştü.  Evs ve Hazreclilerde  müslüman olunca etrafında pek kimse kalmadı. O da zahiren  müslüman gibi görünüp halkın içine fitne tohumları atıyordu. Münafıkların reisi olan bu kişi kimdir ?    
     a)  Mirba bin Kayziy        b)  Abdullah bin Übey       c)  Utbe bin Rebia     
     d)  Şeybe bin Rebia          e)   Meseyleme-i Kezzab 

48.  Peygamberimizin (SAV) iki kızıyla evlenme şerefine erişerek Zinnureyn (iki nur sahibi) lakabını alan sahabe efendimiz kimdir ?
     a) Hz. Ömer     b) Hz. Ebubekir   c) Hz. Ali    d) Hz. Osman    e) Hz. Zeyd  

49. Kıble’nin Mescid-i Haram’a çevrilmesinden önce Efendimiz (asm) ve sahabiler namazlarını nereye dönerek kılarlardı ?      
      a) Şam         b) Yemen      c)  Hicaz      d)  Kudüs       e)  Medine  

50. Uhud savaşında yaptığı fedakarlıklardan dolayı Allah Resülü’nün (SAV) “Yeryüzünde Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen …..’a baksın” iltifatına  mazhar  olan sahabe kimdir?     
     a)  Malik bin Sinan       b)  Ebu ubeyde bin Cerrah       c)  Musab bin Umeyr     
     d)  Cafer b.Ebi Talib      e)  Talha bin Ubeydullah

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy