Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün239
Dün271
Bu Hafta510
Bu Ay7836
Toplam472836
Ortaokul 2. sınıf test soruları

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ

7. SINII  I. DÖNEM I. TEST SORULARI

 

    1. Aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarından değildir ?                                                                      

       a) Kelime-i şahadet getirmek     b) Namaz kılmak       c) Allah'a inanmak     d) Zekat vermek

 

    2.  Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bize kazandırdıklarından değildir ?

       a) İbadet ile hayatımız düzenli, disiplinli ve güvenli olur.

       b) İbadet beden ve ruh sağlığımızı korur.

       c) İbadet bizi güzel ahlaklı ve mutlu kılar.     

       d) İbadet etmek insanı maddi sıkıntılardan kurtarır.

      

   3. Din hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Din sözlükte ödül, ceza, itaat, boyun eğme ve kanun anlamına gelir.

       b) Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi kurallardır.

       c) Din insanları dünya ve ahiret mutluluğu vaad ederek aldatan kurallardan ibarettir.

       d) İnsanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.

 

    4. İslam dini hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'dir (s.a.v).

       b) İslam dininin temeli sayılan İslâm’ın şartı altıdır.

       c) Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e Allah tarafından vahye dilmiştir.

       d) Hz. Muhammed İslam dini ile son peygamber olarak gönderilmiştir.

 

     5. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir ?

       a) Kelime-i şahadet getirmek     b) Kadere inanmak     c) Meleklere inanmak     d) Kitaplara inanmak

 

     6. Allah'a karşı ilk görevimiz aşağıdakilerden hangisidir ?

       a) İbadet etmek     b) Namaz kılmak         c) İman etmek       d) Dua etmek

 

    7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı görevlerimizden değildir ?

     a) İbadet etmek   b) Emirlerini yerine getirmek   c) Yasaklarından kaçınmak   d) Para kazanıp sadaka vermek

 

    8. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’a karşı görevlerimizden değildir ?

      a) Hafızlara saygı göstermek                        b) Onun içindeki emir ve yasaklara uymak

      c) Onu okumayı öğrenmek ve okumak        d) Abdestsiz dokunmamak, belden yukarıda tutmak

 

    9. Aşağıdakilerden hangisi  Allah'ın zati (kendisi ile ilgili) sıfatlarındandır ?

         a) Kıdem            b) Kudret            c) İrade          d) Tekvin   

 

   10. Allah'ın sıfatları konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Muhalefetün li'l-havadis: Allah’ın sonradan olanlara benzemeyişidir.

b) Kıyam bi nefsihi: Allah'ın her şeyi yoktan var etmesidir.

c) İlim Sıfatı: Allah’ın olmuşu-olacağı, gelmişi-geleceği, açığı-gizliyi bilmesidir.

d) Kıdem Sıfatı: Allah'ın varlığının başlangıcının olmayışıdır.

 

    11. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Sübûti sıfatlarından (zatının dışındaki varlıklarla ilgili) değildir?

a) Kelam              b) Vahdaniyet                   c) Kudret                d) Tekvin    

 

   12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarından tekvinin tarifidir?

a) Allah'ın varlığının kendinden olmasıdır.

b) Allah'ın güç ve kudret sahibi olmasıdır.

c) Allah'ın sonradan olanlara benzemeyişidir.

d) Allah'ın bir şeyi yoktan var etmesi, yaratmasıdır.

 

   13. Aşağıdakilerden hangisi güzel huylardan edeb'in tarifi içine girmez?

a) İyi huy, güzel ahlak                    b) Haddini bilmek      

c) Töreye uygun davranmak          d) Acıyıp, koruyarak sevmek                

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Sübûti sıfatlarından değildir ?

a) Basar           b) Beka            c) Kelam          d) İlim    

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ?

 a) Alçak gönüllülük başkalarını hor ve hakir,kendini ise üstün görmemek gösterişten kaçınmak demektir.

b) Şecaat söz ve davranışlarda doğruluktan ayrılmamaktır

c) Hoşgörü farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak saygı göstermektir.

d) Cesaret atılganlık,ataklık,kalp metaneti ve kişinin hissettiği öz güven duygusudur.

 

16. Görülen iyiliğe karşılık hoşnutluk ve minnettarlık duymak, gönülden borçlu olmak, Allah`ın

      bize verdiği sayısız nimetlere karşılık teşekkürlerimizi belirtmeye ne denir ?

a) Şükür          b) Hoşgörü              c) Sabır            d) Cömertlik

 

17. İnsanların bilerek veya bilmeyerek işledikleri kusur ve küçük günahlara ne denir ?

a) Cürüm                b) İsyan              c) Kabahat            d) Şirk

 

18 İnsanın verdiği sözü yerine getirmesine yaptığı anlaşmaya sadık kalmasına dostluğunda kararlı

     olmasına ne ad verilir ?

      a) Doğruluk                b) Edep             c) Vefa              d) Şefkat

 

19. Aşağıdakilerden hangisi şükür manasına gelmez ?

a) Elhamdü lillah        b) La ilahe illallah       c) Şükürler olsun     d) Teşekkür ederim

 

20.İyilik yapmayı sevme, yardıma muhtaç olanlara ve genelde bütün insanlara iyilik ve yardım etmeye ne denir ?

       a) Vefa              b) Cömertlik             c) Merhamet              d) Hayırseverlik

 

21. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükür konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 

     a) İlmin, bilginin şükrü, iyiyi ve doğruyu öğrenip öğretmektir.

     b) Paranın, malın, zenginliğin şükrü zekat, sadaka ve benzeri yollarla yardımlarda bulunmaktır.

     c) İnsanları kırmadan hatasını düzeltmek büyüklüğün gereği ve insana saygının bir ifadesidir.

     d) Aklın şükrü, Allah'ı ilim, bilgi, düşünce yoluyla bulmak ve bilmek, bize bildirdiği emirleri yerine getirmektir.

 

22. Melekler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

         a) Meleklere iman islamın 5 şartından biridir.

         b) Cebrail Allah tarafından peygamberlere vahiy ve emirler getirmekle yükümlüdür.

         c) Melekler nurdan yaratılmıştır, maddi varlıkları yoktur.

         d) Melekler Allah bildirmedikçe geleceği ve gaybı bilmezler.

        

23. Meleklerin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

         a) Geleceği ve gaybı bilirler ve peygamberlere bunu iletirler.

         b) Nurdan yaratılmışlardır, maddi varlıkları yoktur.

         c) Günah işlemezler sürekli Allah'a ibadet ederler.

        d) Gözle görünmezler, çünkü ruhani varlıklardır

 

24. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten değildir?

         a) Cebrail               b) Azrail     c) İsrafil                  d) Ebabil

        

25. Tabiat olaylarını, canlıların rızıklarını düzenlemekle görevli melek hangisidir?

         a) Cebrail              b) Mikail              c) İsrafil             d) Ebabil        

  

  Not: Süre 30 dk’dır. 3 yanlış 1 doğruyu götürür, Bilmediğiniz soruyu boş bırakınız. BAŞARILAR DİLERİM.

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy