Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün196
Dün392
Bu Hafta1305
Bu Ay7432
Toplam483481
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow 9. sınıf test soruları 2. dönem 2 sınav
9. sınıf test soruları 2. dönem 2 sınav

1-) Hanifilik mezhebinin kurucusu  İmamı Azam Ebu Hnife Numan b. Sabit’in  yazmış olduğu kitap aşağıdakilerden hangisidir?        

   

   A) Risale                         B) Fıkh-ı Ekber          C) Siyer-i Nebi

   D) Muvatta                                  E) Müsned

 

2-) Bezeme sanatının kağıt üzerine uygulanmasına ne ad  verilir?

   A)Minyatür                                         B)Hüsnühat                                                                                       

     C)Hattat                                              D)Müzehhip             E)Tezhib

 

3-)   Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi  doğrudur? 

A) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır.

B)   Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır     

C)  Mezhebi olmayanın dini de yoktur    

D) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur      

E) Mezhepler islamı tahrif etmiştir.

  

4-)Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumluluğu açısından doğrudur ?

  A ) İnsan dünyada yaptıklarından sorumlu değildir 

  B) İnsan küçük günahlardan sorumlu tutulmaz   

 C) İnsan ergenlik döneminden sonra iradesi ile yaptıklarından sorumludur

 D) İnsan hiçbir zaman cezalandırılmaz  

 E)İnsan tamamen özgürdür.

 

5-) Belli  kurallar ve ölçüler içerisinde arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne ad verilir?

A)         Minyatür                                B) Tezhib              C) Hattat      

D)  Hüsnü-Hat                         E)Yaldız

 

6-) Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı hangisidir?

A) Mezhepler hiçbir zaman İslam’la özdeşleştirilmemelidir.

B) Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.

C) Din ile din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.

D) Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm       getirmeye çalışmışlardır.

E)Mezhepler insanlara kolaylık sağlamıştır.

 

7-)Sözlükte grup, topluluk, taraftar ve yardımcı anlamına gelen peygamber efendimizin vefatından sonra Hz. Ali’yi diğer sahabelerden üstün gören, onu yasal ilk halife kabul eden ve ölümünden sonra halifeliğin Ali evladına ait olduğuna inanan kişi ve gruplara verilen genel addır.

Ayrıca 12 imama inanmak bu mezhebe göre imanın şartlarındandır

Yukarıda özellikleri sıralanan mezhep hangisidir

a) Hanefilik                     b) Mutezile      c) Malikilik                    

d)         Şiilik                 e)Haricilik

 

8-)Peygamberimiz Medine’ye  hicret  ettikten sonra, oraya yaptırdığı caminin ismi nedir?

      a) Mescid-i Haram                      b) Mescid-i Aksa            c)Mescid-i Nebi

   d) Kuba mescidi                     e)  Hz Ömer camii

 

9-)”Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya - ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.” Tanımından aşağıdaki yargılardan   hangisi çıkarılamaz?

    A) İnsan, dini hür iradesiyle seçer.                            

    B) Dinin muhatabı insandır.    

    C) Dinin kurallarını Allah (cc) koyar    

     D) Aklı olmayanın dini yoktur.

     E).Dinin kurallarını peygamberler belirler

 

10-)Allah’ı her an görüyormuşcasına ollgun iman, dikkatli ve duyarlı yaşama bilinci, doğru davranma ve güzel iş yapma alışkanlığına ne denir?

A) ihsan                                  B) irfan                            C) itikat   

D) İtimat                                  E) iltifat

 

11-)Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan, açıklanması güç olan ayetlere ne denir?

A) Muhkem ayetler        B) Medeni ayetler

C)Mekki ayetler  D) Müteşabih ayetler                          E)Uzun ayetler

 

12-)İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi- itikadi mezheptir. Hz Ali ile Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı sırasında hakeme başvurulmasına itiraz eden bir grup, Hz. Ali’nin ordusundan ayrılmıştır. Bunlar, Allah’ın kitabı Kur’an varken insanların hakemliğine başvurmanın dinden çıkmak anlamına geleceğini savunmuşlardır.

Yukarıda anlatılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiilik                         B)  Haricilik                 C)  Eş’arilik   

D) Mu’tezile                   E)Hanefilik

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi ameli- fıkhi  bir mezhep değildir?

A)         Hanifilik             B)Hanbelilik      

C)         Malikilik                   D)Şafiilik                 E)Maturudilik

 

14-)Ebu Hanife,   İmam Şafii,    Malik b. Enes,    Ahmed b. Hanbel

   Yukarıda bu ismi verilenlerin ortak özelliği nedir?

A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.

B) Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir

C)         Fıkıh ilmini belli esaslara bağlıyan mezhep imamlarıdır               

D) Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır

E) İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir          

 

15)İsmi anıldığında  “salavat”  getirdiğimiz Peygamberimizin, bizim örnek alıp uygulamaya çalıştığımız söz  ve davranışlarına ne ad verilir?

   A) Farz                                                   B) İcma                   C)Vacip

   D) Sünnet                        E)Kıyas

 

16-) Aşağıdakilerden hangisi  imanın şartlarından biri değildir?

A) Namaz kılmak                    B) Allah’a iman        C) Kader ve Kazaya iman

D) Ahiret gününe iman             D) Peygamberlere iman

 

17-) Gusul (boy)  abdestinin farzları aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) El, yüz, bütün vücut yıkamak   B) Eller  kollarla birlikte, yüz, baş, ayak

C)         Baş, ayak, bütün vücut yıkamakD) El,  baş, ayak, bütün vücut yıkamak

E) Ağız , burun , bütün vücutu yıkamak         

 

18-) Aşağıdakilerden hangisi   islam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan değildir?

A) Kur’an-ı Kerim                       B) Hadis-i şerifler

C) Ahiret                               D)Tevhid                                 E) Nübüvvet

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi  Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir?

   A) Doğru yolu göstericidir       B) İnsanları kurtuluşa götürür   C) Okuması ve incelemesi ibadettir    
  D)Peygamber kelamıdır           E)Zaman geçtikçe tazeliğini korumaktadır

 

20-) Dini anlamadaki farklılıklar hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?

A) Aile, okul, çevre.

B) Vatan, millet, devlet.

C) Cemaat, mezhep, tarikat.

D)Mescit, sinagog, kilise.

E)Dünya,berzah,ahiret


Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy