Mehmet zcan

Giri Formu


Kay覺p Parola?
Hesab覺n覺z yok mu? Kay覺t Ol

Ziyaret癟i Sayac覺

 
Bug羹n105
D羹n192
Bu Hafta752
Bu Ay903
Toplam279984
Lise 3. s覺n覺f test sorular覺

D襤N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B襤LG襤S襤 DERS襤

lise 3. s覺n覺f  II. DÖNEM 2.YAZILI (11.S覺n覺f)

 

Aç覺klama: Her sorunun doru cevab覺 5 puand覺r.

 

1. Aa覺dakilerden hangisi 襤slam düüncesinde ki yorumlar覺 birletiren unsurlardan biri deildir?

 a)Allah’覺n birlii             b)Hz Muhammed’in son peygamber olduu              

 c)Halifeliin peygamberimizin soyuna ait olduu

 d)Öldükten sonra bir hayat覺n var olduu            e)Kuran’覺n son ilahi kitap olduu

 

2. Allah’覺n bir olduu O’nun ei ve benzerinin olmad覺覺n覺 hangi kavramla ifade ederiz.

 a)Nübüvvet           b)Tevhit         c)K覺yamet         d)Vücut        e)襤rade

 

3. Aa覺dakilerden hangisi ameli f覺khi ekoldür?

 a)Earilik              b)iilik            c)Malikilik       d)Mutezile    e)Haricilik

 

4. Hz. Ali’nin halife olmas覺n覺 isteyen iiler, O’nun Hz. Peygamberin akrabas覺 olmas覺ndan

dolay覺 “halifenin peygamber soyundan olmas覺 gerektiini” ileri sürmülerdir. Ve bunu itikadi

bir görü olarak mezheplerinin bir düüncesi kabul etmilerdir. Bu durum dindeki görü

farkl覺l覺klar覺n覺n neden kaynakland覺覺n覺 göstermektedir?

 a)Siyasi sebeplerden              b)Kültürel sebeplerden     c)Dini metinlerden

 d)Sosyal sebeplerden             e)襤klim farkl覺l覺klar覺ndan

 

5. Osmanl覺 Devletinde din ilerini yürüten kurum aa覺dakilerden hangisidir?

 a)Diyanet 襤leri Bakanl覺覺   b)eriat ve evkaf vekaleti   c)eyhülislaml覺k makam覺

 d)Sadrazaml覺k makam覺         e)Din 襤leri Yüksek Kurulu

 

6. Hak Dini Kuran Dili adl覺 eserin yazar覺 kimdir?

 a)Kamil Miras   b)Elmal覺l覺 M. Hamdi Yaz覺r   c)Hasan Basri Çantay 

 d)N. Sami Banarl覺      e)Ömer Nasuhi Bilmen

 

7. Mustafa Kemal Atatürk hangi ilimizde hutbe okumutur?

 a) Ankara   b) Sivas    c)Erzurum    d) Amasya    e) Bal覺kesir

 

8. 襤lk Türkçe Kuran-覺 Kerim  Mealini Atatürk’ ün talimat覺yla haz覺rlayan din alimi kimdir?

 a)Hasan Basri Çantay     b) Süleyman Ate         c) Ömer Nasuhi Bilmen

 d) R覺fat Börekçi              e) M. Nuri Y覺lmaz

 

9. Aa覺dakilerden hangisi Caferilii dier ehlisünnet mezheplerden ay覺ran bir fark deildir?

 a)Mut’a nikah覺n覺 caiz görmeleri         b) Hz. Aliyi severek önder kabul etmeleri

 c)Abdestte ç覺plak ayak üzerine meshi yeterli görmeleri

 d)Be vakit namaz覺 birletirerek üç vakitte k覺l覺nabileceini kabul etmeleri

 e)Halifeliin Hz. Ali’nin soyuna ait olduunu ileri sürmeleri

 

10. Aa覺daki olaylardan hangisi Hz. Muhammed (S:A:V) ‘in  merhametli olduunu göstermektedir?

 a) Bedir sava覺nda konaklama yerini belirlerken arkadalar覺na dan覺mas覺

 b) Bir toplant覺 esnas覺nda ashab覺na (arkadalar覺na), su da覺tmas覺

c) Mekke halk覺n覺n onu “el emin” diye adland覺rmalar覺

d) Kendisine her türlü ikenceyi yapan Mekkelileri Mekke’yi fethettikten sonra affetmesi

e) Kendi mescidinde H覺ristiyanlar覺n ibadet etmelerine izin vermesi

 

11. “Büyük günah ileyen kii dinden ç覺kar, kafir olur.” Görüü hangi mezhebe aittir.

 a) Hariciler   b) iiler   c) Mutezile   d) Eariler   e) Maturidiler

 

12. Haricilik f覺rkas覺 hangi olaydan sonra ortaya ç覺km覺t覺r?

 a) Miraç olay覺                  b) S覺ffin sava覺             c)Hakem olay覺   

 d) Hz. Hüseyin‘in ehit edilmesi                           e)Bedir Sava覺

 

13. Aa覺daki eser yazar eletirmelerinden hangisi yanl覺t覺r?

 a) 襤mam覺 afii-Er Risale    b) 襤mam覺 Malik – El Muvatta    c) Ahmet bin Hanbel – El Müsned 

  d) 襤mam覺 afii - El Ümm   e) 襤mam覺 Malik-El Müsned

 

14. “Ezelden ebede kadar olmu ve olacak olaylar覺n tamam覺n覺n nas覺l ve ne zaman olaca覺n覺n

önceden Yüce Allah taraf覺ndan bilinip takdir edilmesine  … … … denir.” Boluu dolduran

uygun  kavram aa覺dakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) R覺zk

 

15. “Kiinin ölüm vaktidir.” Bu tan覺m覺 kar覺layan kavram aa覺dakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) R覺zk

 

16. “Yüce Allah’覺n bir kii için takdir ettii yaam süresidir.” Bu tan覺m覺 kar覺layan kavram

aa覺dakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) R覺zk

 

17.  “Ezelde takdir edilen olaylar覺n yeri ve zaman覺 geldiinde bu bilgi ve taktire uygun olarak

Allah taraf覺ndan yarat覺lmas覺d覺r.” Bu tan覺m覺 kar覺layan kavram aa覺dakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) R覺zk

 

18. Kuran da “insan覺 bütün kötülüklerden al覺koyduu” belirtilen ibadet hangisidir

 a) Namaz   b) Zekat  c) Hac    d) Kurban   e) Oruç

 

19. Aa覺daki tav覺rlardan hangisi 襤slam’覺n tevekkül anlay覺覺na terstir.

 a) S覺nava çal覺t覺ktan sonra Allah’tan yard覺m istemek

 b) Yola ç覺karken kaza yapmamak için dua etmek

 c) Dükkan覺n覺 zaman覺nda açan esnaf覺n ilerinin iyi olmas覺 için Allah’tan yard覺m istemesi

 d) Çiftçinin bol ürün elde etmek için çal覺mas覺 ve sonras覺nda Allah’a güvenmesi

 e) Yolda 150 km h覺zla seyreden bir oförün bildii bütün dualar覺 okumas覺

 

20. Peygamberlik anlam覺na gelen kavram aa覺dakilerden hangisidir?

  a)Nübüvvet         b)Tevhit         c)K覺yamet         d)Vücut        e)襤rade

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy