Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün148
Dün213
Bu Hafta886
Bu Ay886
Toplam653302
Lise 3. sınıf test soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

lise 3. sınıf  II. DÖNEM 2.YAZILI (11.Sınıf)

 

Açıklama: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ki yorumları birleştiren unsurlardan biri değildir?

 a)Allah’ın birliği             b)Hz Muhammed’in son peygamber olduğu              

 c)Halifeliğin peygamberimizin soyuna ait olduğu

 d)Öldükten sonra bir hayatın var olduğu            e)Kuran’ın son ilahi kitap olduğu

 

2. Allah’ın bir olduğu O’nun eşi ve benzerinin olmadığını hangi kavramla ifade ederiz.

 a)Nübüvvet           b)Tevhit         c)Kıyamet         d)Vücut        e)İrade

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ameli fıkhi ekoldür?

 a)Eşarilik              b)Şiilik            c)Malikilik       d)Mutezile    e)Haricilik

 

4. Hz. Ali’nin halife olmasını isteyen Şiiler, O’nun Hz. Peygamberin akrabası olmasından

dolayı “halifenin peygamber soyundan olması gerektiğini” ileri sürmüşlerdir. Ve bunu itikadi

bir görüş olarak mezheplerinin bir düşüncesi kabul etmişlerdir. Bu durum dindeki görüş

farklılıklarının neden kaynaklandığını göstermektedir?

 a)Siyasi sebeplerden              b)Kültürel sebeplerden     c)Dini metinlerden

 d)Sosyal sebeplerden             e)İklim farklılıklarından

 

5. Osmanlı Devletinde din işlerini yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 a)Diyanet İşleri Başkanlığı   b)Şeriat ve evkaf vekaleti   c)Şeyhülislamlık makamı

 d)Sadrazamlık makamı         e)Din İşleri Yüksek Kurulu

 

6. Hak Dini Kuran Dili adlı eserin yazarı kimdir?

 a)Kamil Miras   b)Elmalılı M. Hamdi Yazır   c)Hasan Basri Çantay 

 d)N. Sami Banarlı      e)Ömer Nasuhi Bilmen

 

7. Mustafa Kemal Atatürk hangi ilimizde hutbe okumuştur?

 a) Ankara   b) Sivas    c)Erzurum    d) Amasya    e) Balıkesir

 

8. İlk Türkçe Kuran-ı Kerim  Mealini Atatürk’ ün talimatıyla hazırlayan din alimi kimdir?

 a)Hasan Basri Çantay     b) Süleyman Ateş         c) Ömer Nasuhi Bilmen

 d) Rıfat Börekçi              e) M. Nuri Yılmaz

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Caferiliği diğer ehlisünnet mezheplerden ayıran bir fark değildir?

 a)Mut’a nikahını caiz görmeleri         b) Hz. Aliyi severek önder kabul etmeleri

 c)Abdestte çıplak ayak üzerine meshi yeterli görmeleri

 d)Beş vakit namazı birleştirerek üç vakitte kılınabileceğini kabul etmeleri

 e)Halifeliğin Hz. Ali’nin soyuna ait olduğunu ileri sürmeleri

 

10. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed (S:A:V) ‘in  merhametli olduğunu göstermektedir?

 a) Bedir savaşında konaklama yerini belirlerken arkadaşlarına danışması

 b) Bir toplantı esnasında ashabına (arkadaşlarına), su dağıtması

c) Mekke halkının onu “el emin” diye adlandırmaları

d) Kendisine her türlü işkenceyi yapan Mekkelileri Mekke’yi fethettikten sonra affetmesi

e) Kendi mescidinde Hıristiyanların ibadet etmelerine izin vermesi

 

11. “Büyük günah işleyen kişi dinden çıkar, kafir olur.” Görüşü hangi mezhebe aittir.

 a) Hariciler   b) Şiiler   c) Mutezile   d) Eşariler   e) Maturidiler

 

12. Haricilik fırkası hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

 a) Miraç olayı                  b) Sıffin savaşı             c)Hakem olayı   

 d) Hz. Hüseyin‘in şehit edilmesi                           e)Bedir Savaşı

 

13. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 a) İmamı Şafii-Er Risale    b) İmamı Malik – El Muvatta    c) Ahmet bin Hanbel – El Müsned 

  d) İmamı Şafii - El Ümm   e) İmamı Malik-El Müsned

 

14. “Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak olayların tamamının nasıl ve ne zaman olacağının

önceden Yüce Allah tarafından bilinip takdir edilmesine  … … … denir.” Boşluğu dolduran

uygun  kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) Rızk

 

15. “Kişinin ölüm vaktidir.” Bu tanımı karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) Rızk

 

16. “Yüce Allah’ın bir kişi için takdir ettiği yaşam süresidir.” Bu tanımı karşılayan kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) Rızk

 

17.  “Ezelde takdir edilen olayların yeri ve zamanı geldiğinde bu bilgi ve taktire uygun olarak

Allah tarafından yaratılmasıdır.” Bu tanımı karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kader                  b) Kaza                      c) Ecel                 d) Ömür          e) Rızk

 

18. Kuran da “insanı bütün kötülüklerden alıkoyduğu” belirtilen ibadet hangisidir

 a) Namaz   b) Zekat  c) Hac    d) Kurban   e) Oruç

 

19. Aşağıdaki tavırlardan hangisi İslam’ın tevekkül anlayışına terstir.

 a) Sınava çalıştıktan sonra Allah’tan yardım istemek

 b) Yola çıkarken kaza yapmamak için dua etmek

 c) Dükkanını zamanında açan esnafın işlerinin iyi olması için Allah’tan yardım istemesi

 d) Çiftçinin bol ürün elde etmek için çalışması ve sonrasında Allah’a güvenmesi

 e) Yolda 150 km hızla seyreden bir şoförün bildiği bütün duaları okuması

 

20. Peygamberlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Nübüvvet         b)Tevhit         c)Kıyamet         d)Vücut        e)İrade

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy