Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün172
Dün309
Bu Hafta1130
Bu Ay1130
Toplam586981
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 4 Test Soruları
Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 4 Test Soruları

76. Hendek Savaşıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a)    Milâdi 627  yılında vukû bulmuştur.

b)    Müslümanların savunmada kaldığı son savaştır.

c)    Müslümanlar Medine’nin etrafına hendek kazmak suretiyle şehri müdâfââ etmişlerdir.

d)    Ebu Sufyan’ın müslümanın  olmasına sebep olmuştur.

e)    Hendek kazmaya bizzat peygamberimiz de katılmıştır.

77. Aşağıdakilerden  hangisi Hudeybiye  Anıtlaşmasının  maddelerinden değildir ?

a)    Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar geri verilmeyecek, Mekke’den  Medine’ye sığınanlar istendiği takdirde geri verilecek.

b)    Medine Yahudilerine karşı ortak mücadele edilecek.

c)    10 yıl süreyle iki taraf savaşmayacak.

d)    .Peygamberimiz ve Müslümanlar bu yıl değil gelecek yıl Umre yapacaklar.

e)    Anlaşmayı bozan taraf bin altın tazminat Ödeyecektir.

 78. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşmasının sonuçlarından biridir ?

a)    Müslümanlar bu maddeleri olumlu karşılamışlardır ?

b)    Böylece Kureyş Müşrikleri, Medine İslam Devletini resmen tanımışlardır.

c)    Bu  anlaşma Yermûk Savaşına zemin hazırlamıştır.

d)    Müslümanlar dönüşte bir çok ganimet elde etmişlerdir.

e)    Müşriklerle bir daha savaş olmamıştır.  

 79. Hudeybiye Antlaşmasının aleyhte görünen maddelerinden dolayı Peygamberimize : “Sen Peygamber değil misin, biz hak onlar batıl değil mi, neden bu antlaşmayı imzalıyoruz” diyen ve bu çıkışından dolayı hayatı boyunca pişmanlık duyan Sahabi kimdir ?

a) Hz. Ebu Bekir      b) Hz. Osman    c) Halid  b. Velid    d) Hz. Ömer    Sa’d b. Ubade

80.  Hz. Osman’ın müşrikler  tarafından şehid edildiği haberi üzerine müslümanlar “bir ağacın altında “toplanarak intikamını alacaklarına dair  yemin ettikleri  olayın ismi nedir ?

a) Beni  Kureyza Kazası   b) Akabe Biatı     c) Rıdvan Biatı   
 d)  Umre Seferi          e) Harre vakası

 81. Hudeybiye Antlaşması sonrası müsait ortamdan yararlanmak isteyen Peygamberimiz çevre ülkelerin hükümdarlarını İslam’a davet etmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu hükümdarlardan değildir ?

a)    Bizans Kralı Heraklius       b) İran Kisrâsı           c)  Mısır  Hükümdarı      
d) Necid Hükümdarı        e) Gassan Meliki

 

82. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşma sonrası olaylardan değildir ?

a)    Çevre ülke hükümdarları İslam’a davet edildi.

b)    Amr B. As ve Halid b. Velid müslüman oldu.

c)    Akabe biatleri gerçekleşti

d)    Hayber  fethedildi.

e)    Mekke Fethedildi

83. Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in fethinin sebeplerinden değildir ?

  a)    Medine’den sürgün edilen Yahudilerin bir nevi merkezi haline gelmesi

b)    Peygamberimiz  hakkında Yahudilerin menfi propaganda yapmaları

c)    Yahudilerin Müslümanlara savaş ilan etmesi

d)    Şam yolu üzerinde stratejik bir konuma sahipti.

e)    Verimli topraklarına müslümanların ihtiyacının olması

84. Hayber’in fethinde İslam sancaktarlığını yapan, akılları hayrete düşüren. kahramanlıklar gösteren fetih sonrası 40 kişinin kaldıramadığı kale kapısını Allah’ın izniyle tek başına kaldıran şanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir ?

a)    Halid b. Velid        b) Amr b. As      c)  Ebu Eyub El Ensari       d) Hz. Ali       e) Hz. Ömer

85. Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in fethinin sonuçlarından biri değildir ?

a)    Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi oldu.

b)    Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı

c)    Müslümanlar önemli bir güç haline geldi.

d)    Taif halkı müslüman oldu.

e)    Hayber  Yahudilerinin gücü ortadan kaldırıldı

86. Aşağıdaki sahabelerden hangisi hudeybiye antlaşmasından önce müslüman olmuştur ?.

a)    Amr b. As.    b) Bilal -ı Habeşi    c) Halid b. Velid     d) Osman b.Talha    e) Ebu Süfyan

 87.  Uhud savaşında müslümanlara büyük kayıplar verdiren daha sonra İslam saflarına katılan  Allah’ın kılıcı (Seyfullah) lakabını olarak İslam’a büyük hizmetleri bulunan sahabi aşağıdakilerden hangisidir ?

a)    Hz. Osman      b) Ebu Süfyan        c) Halid b. Velid      d) Amr.b. As           e)Sa’d b. Ebi Vakkas

88. Mu’te savaşı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a)    Zeyb. b. Harise, Cafer  b. Tayyar, Abdullah b. Revaha şehid olmuştur.

b)    Müslümanlar 3000  / Bizans 100.000 kişiydi.

c)    İslam ordusu kesin bir yenilgi almıştı.

d)    Müslümanlarla Bizans  arasında olmuştur.

e)    Hicretin 8. Senesinde oldu.

89. I- Mekke’nin fethi

      II-Bedir savaşı

      III. Hendek Savaşı

      IV. Uhud Savaşı

Yukarıdaki olayların tarihi sırası hangi şekilde doğru verilmiştir ?

a)    I - II - III - IV    b)  II - I - III - IV      c) I - III - II - IV       d) IV - III - II - I       e) II - IV - II - I

90. Mekke Fethi ile  bilgilerin hangisi yanlıştır ?

a)    Fetihten sonra Ebu Süfyan Müslüman Olmuştur.

b)    Kabe putlardan temizlenmiştir.

c)    Mekkeliler (topluca ) Peygamberimize biat etmişlerdir.

d)    Müslüman olmayan kabilelerin İslamiyet’e girişi hızlanmıştır.

e)    Mekke direniş olmadan fethedilmiştir.

91. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekke fethinden sonra olmuştur ?

a)    Mute Savaşı    b) Huneyn Savası      c) Uhud Savaşı    d) Bedir Savaşı       e) Hudeybiye antlaşması

92. Aşağıdakilerden  hangisi Huneyn Savaşı ile ilgilidir ?

a)        Müslümanlarla İran arasında yapılmıştır.

b)       Mekke ve çevresindeki müşriklerin islamiyeti yok etmek için yaptıkları son bir hamledir

c)        Müslümanlar 20.000 kişiydi - müşrikler 10.000 kişiydi

d)       İslam ordusu büyük kayıplar vermiştir

e)        Huneyn’e gitmeden önce Mekke’ye vali olarak Zeyd b. Sabit’i tayin etti

93. Aşağıdakilerden müslümanların  Mekkelilerle mücadelesine örmek olarak gösterilemez ?

a)    Hayber’in fethi     b)    Hudeybiye barışı     c)    Hendek savaşı

d)    Uhud savaşı        e)    Bedir savaşı

94. Peygamberimiz zamanında Bizans’a yapılan sefer aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Huneyn     b)    Hayber     c)    Tebuk     d)    Kadisye     e)    Yemame

95. İsmi verilen çocuklardan hangisi Peygamberimizin ilk zevcesi  olan Hz. Hatice’den değildir ?

a)    Kasım          b) Fatııma             c) İbrahim         d) Ümmü Gülsüm      e) Rukiyye

96. Peygamberimizin “Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin, bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bulunamayacağım,     120 bin civarındaki sahabinin dinlediği, insan haklarını dile getirdiği  meşhur hitabenin ismi nedir ?

a)    Krallara Mektup        b) Vedâ Hutbesi         c) Medine Sözleşmesi      d) Hudeybiye Anlaşması.    Mekke’nin fetih İlanı

97. Peygamberimiz zamanında Peygamberlik iddiasında bulunan hokkabazlık ve sihirbazlıkla bir çok kimseyi kandıran, Hz. Ebu bekir zamanında Hz. Vahşi tarafından öldürülen yalancı peygamber  kimdir ?

a)    Esved el - Ansi            b) Müseylime i Kezzâb         c) Necâşi        d) Ebu Cehil         e) Ebrehe

98. Peygamberimizin son günleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a)    Cennetü’l - Bâkî Mezarlığını ziyaret etmiştir.

b)    Uhud Şehidlerini ziyaret etmiştir.

c)    Müslümanlarla helalleşti

d)    Hereklius’a mektup gönderdi.

e)    Namazları O’nun yerine Hz. Ebubekir kıldırdı.

99. Peygamberimizin vefatını kabullenemeyen halkı teskin etmek için  “ Her kim Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki O, ölmüştür ; kim ki Allah’a ibâdet ve kulluk ediyorsa Allah  Hayy’dır  ölümsüzdür.”  diyen büyük  sahabi kimdir ?

a)    Hz. Ali          b) Hz. Ömer          c) Hz. Ebubekir          d) Hz. Osman       e) Hz. Muaviye

100. I - Peygamberimiz hastalandığı son günlerde yerine namazı Hz. Ebubekir kıldırmıştır.

        II- Peygamberimiz Hz. Aişenin  odasına defnedilmiştir.

        III-Cenaze namazını Hz. Ebubekir kıldırmıştır

     Verilen bilgilerin hangisi  ya da hangileri doğrudur ?

    a) Yalnız I         b) I ve II              c) Yalnız III           d) Yalnız II           e)  Hepsi

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy