Mehmet zcan

Giri Formu


Kay覺p Parola?
Hesab覺n覺z yok mu? Kay覺t Ol

Ziyaret癟i Sayac覺

 
Bug羹n134
D羹n173
Bu Hafta1418
Bu Ay134
Toplam279215
Anasayfa arrow Soru Bankas覺 arrow Din K羹lt羹r羹 ve Ahlak Bilgisi Soru Bankas覺 arrow Hz. Muhammet (s.a.v) 'i Tan覺yal覺m Test Sorular覺
Hz. Muhammet (s.a.v) 'i Tan覺yal覺m Test Sorular覺

Hz. Muhammet (s.a.v) 'i Tan覺yal覺m Test Sorular覺

 

1. Hz.Muhammed (s.a.v) nerede domutur?

A) Medine      B) Mardin      C) M覺s覺r    D) Mekke

 

2. Mekke hangi ülkeye ait bir ehirdir?

A) Irak     B) Arabistan     C) Suriye     D) Türkiye

 

3. 襤badet amac覺yla yap覺lan ve Mekke’de bulunan kutsal yap覺ya ne ad verilir?

A) Mescid     B) Cami      C) Kâbe      D) Kabile

 

4. Aa覺dakilerden hangisi Kabe için yanl覺 bir bilgidir?

A) 襤badet amac覺yla yap覺lm覺t覺r.

B) Hz. 襤brahim ve olu Hz. 襤smail taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r.

C) Allah’覺n evi olarak da adland覺r覺l覺r.

D) Medine ehrinde bulunur.

 

5. Hz Muhammed’in doduu toplumla ilgili olarak hangisi yanl覺t覺r?

A) Haks覺z kazanç yayg覺nd覺.            B) Kan davalar覺 vard覺.
C) Kad覺nlara deer verilirdi.           D) 襤çki, kumar yayg覺nd覺.

 

6. Sadece Allah’覺n bir olduuna inan覺p buna göre yaayan insanlara verilen add覺r.Ayr覺ca bu din Hz. 襤brahim’in dinidir.Bu dini inanç hangisidir?

A) Haniflik      B) H覺ristiyanl覺k      C) Musevilik       D) 襤slamiyet

 

7. Küçük insan topluluklar覺n覺n bir araya gelerek oluturduklar覺 insan topluluklar覺na ne ad verilir?

A) Kavim      B) Kabile      C) Toplum     D) Millet

 

8. Geçmite baz覺 insanlar para kar覺l覺覺 al覺n覺p sat覺l覺yordu. Bu insanlar覺n hiçbir haklar覺 da yoktu.Bunlar çok a覺r ilerde çal覺t覺r覺l覺yordu. Bu insanlara ne ad verilir?

A) Hür      B) Özgür      C) Köle      D) Uak

 

9. 襤nsanlar覺n baz覺s覺n覺n Allah’覺 b覺rak覺p ta,aaç, bir hayvan gibi varl覺klara ibadet ettii gözlenmitir. Bu tür varl覺klara ne ad verilir?

A) Eya      B) Heykel       C) Resim      D) Put


10. Hz. Muhammed doduu s覺rada Arabistan’da yayg覺n olan dini inançlardan deildir?

A) Yahudilik      B) H覺ristiyanl覺k      C) Haniflik      D) Budizm

 

11. Aa覺dakilerden hangisi yanl覺t覺r?

A) Hanif: Allah’覺n birliine inanan kiiler      B) Yahudi = Musevi

C) Köle: Her hakk覺 olan insan     D) Kabile: Küçük insan topluluklar覺

12. 1. Museviler,     2. Hanifler,    3. Puta tapanlar

Yukar覺dakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doduu toplumda var olan dini guruplardand覺?

A) Sadece 1       B) 1 ve 2       C) 2 ve 3       D) 1, 2, 3

 

13. Hz. Muhammed’in doduu toplum için hangisi yanl覺 bilgidir?

A) K覺z çocuklar覺na deer verilmezdi.       B) 襤nsanlar eitimsiz ve cahildi.

C) 襤yi ve güzel davran覺lar yayg覺nd覺.       D) Kabile olarak yaant覺 vard覺.

 

14. Aa覺dakilerden hangisi Kabe için yanl覺 bir bilgidir?

A) Namaz k覺larken insanlar ona yönelir.

B) Hac ibadeti burada yap覺l覺r.

C) Arabistan’da Mekke’de bulunur.

D) Hz. Muhammed taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r

 

15. Hz. Muhammed (SAV) ‘in doum tarihi kaçt覺r?

A) 20 ubat 571      B) 20 Mart 571     C) 20 Nisan 571      D) 20 May覺s 571

 

16. Hz. Muhammed’in doum yeri neresidir?

A) Mardin        B) Mersin        C) Mula        D) Mekke

 

17. Aa覺dakilerden hangisi yanl覺 eletirilmitir?

A) Arabistan – Mekke          B) Kabe – Allah’覺n evi

C) Abdulmuttalip – Mekke’nin lideri     D) Abdullah – Hz. Muhammed’in amcas覺

 

18. Hz. Muhammed’in doduu toplumda çocuklar覺 süt anneye verme uygulamas覺 vard覺. Hz. Muhammed’i douran annesi………. onu emzirecek bir
kad覺n ar覺yordu. Süt anne bulunmu ve süt anne ………... Hz. Muhammed’e iki y覺l bakm覺t覺…
Bolua s覺ras覺yla hangi isimler yerletirilmelidir.

A) Hatice – Aye             B) Emine – Amine

C) Halime – Amine         D) Amine - Halime

 

19. Hz. Muhammed’in babas覺 Abdullah kimin oludur?

A) Ebu Talib      B) Hz. Ebubekir        C) Abdurrahman       D) Abulmuttalib

 

20. Hz. Muhammed’in amcalar覺ndan birisi hangisi deildir?

A) Abbas       B) Hamza       C) Ebu Talib        D) Hz.Ebubekir

 

21. Hz. Muhamed’in ailesi ile ilgili olarak hangisi yanl覺t覺r?

A) Dedesi Mekke’nin lideriydi          B) Abdulmuttalip cömert ve cesur bir kiiydi

C) Ticaretle ura覺rlard覺          D) 襤nsanlar taraf覺ndan pek sevilmezlerdi.

 

22. Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat etmitir?

A) 8 Haziran 630      B) 8 Haziran 631

C) 8 Haziran 632      D) 8 Haziran 633

 

23. Hz. Muhammed’in dedesi Abdulmuttalip nas覺l bir insand覺?

A) Medine’nin lideriydi         B) Tar覺mla ura覺rd覺

C) Dürüst ve yard覺mseverdi         D) 襤nsanlarla aras覺 pek iyi olmazd覺

 

24. Aa覺dakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanl覺t覺r?

A) Dört y覺l süt annede kald覺.              B) Süt annesi Halime idi

C) 4-8 yalar覺 aras覺 ona Amine bakt覺          D) 6 ya覺ndayken annesi öldü.

 

25. Hz. Muhammed annesi …………., ölünce dedesi…………..’in yan覺nda kalm覺t覺r.Dedesi ölünce amcas覺 …………..’in yan覺nda evleninceye kadar kalm覺t覺r.
Yukar覺daki bo yerlere s覺rayla hangi isimler gelmelidir. Doru olarak verilen seçenei bulunuz.

A) Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib

B) Amine – Abdullah - Ebu Talib

C) Amine – Abdulmuttalip - Hamza

D) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip

 

26. Hz. Muhammed annesi Amine ölünce dedesi Abdulmuttalib’in yan覺nda kalm覺t覺r. Dedesi onu yan覺ndan ay覺rmaz ve gittii her yere götürürdü. Dedesinin ölümünden sonra amcas覺 Ebu Talib’in yan覺nda kalmaya balam覺t覺r. Ebu Talib ve kar覺s覺 ona çok iyi bakm覺lar ve kendi çocuklar覺ndan ay覺rmam覺lard覺r.

Yukar覺daki paragraftaki cümlelerden aa覺dakilerden hangisi anla覺lamaz?

A) Hz.Muhammed’in annesi o küçükken ölmütür.

B) Dedesi ona iyi bakm覺t覺r.

C) Ebu Talib Hz. Muhammed’in amcas覺d覺r.

D) Ebu Talibin kar覺s覺 onu fazla sevmemitir.

 

27. Aa覺dakilerden hangisin anlam覺 yanl覺t覺r?

A) Muhammed: Çok övülen, beenilen kii

B) Mustafa: Çok iyi kii

C) Ahmet: Yerde ve gökte övülen kii

D) Mustafa: Seçilmi olan kii

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy