Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün172
Dün392
Bu Hafta1281
Bu Ay7408
Toplam483456
Ortaokul 3. sınıf test soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  8. SINIFI TEST SORULARI

 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim için yanlıştır. ?

    a) Kur'an 23 yılda tamamlanmıştır.                                                                                                               

    b) Hz.Ebubekir zamanında nüshaları çoğaltılmıştır.

    c) Kur'an 30 cüz'den meydana gelmiştir.                                                                                     

    d) Kur'an'ın ilk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir.

    e) Kur'an-ı Kerim 114 sureden meydana gelmiştir.

 

2. Kur'an-ı Kerimde kendi içinde anlam bütünlüğü ifade  eden ayetlerin biraraya gelmesine ne ad verilir?       

      a) Ayet                 b) Cüz                   c) Sure                 d) Hizb                 e) Hatim

 

 3. Aşağıdakilerden  cümlelerden hangisi Kur'an-ı Kerim hakkında yanlış bir değerlendirmedir?

    a) Kur'an-ı Kerim insanı ilim öğrenmeye ve düşünmeye sevkeder.

    b) Kur'an'da geçmiş milletlerden ve ibret alınması için  onların kıssalarından bahsedilir.

    c) Allah'ın birliği yani "tevhid inancı" Kur'an'ın konuları yönünden özünü teşkil eder.

    d) Kuran'da Peygamberimizin (s.a.v) hayatı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

    e) Kur'an-ı Kerim'de dünya ve ahiret bir bütün olarak ele alınır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kıssaların Kur'an-ı Kerim'de yeralmasının esas amaçlarından biri  değildir?

    a) Kavimlerin yükseliş ve gerileyiş sebeplerini göstermek.

    b) Kavimlerin tarihi hakkında bilgi vermek.

    c) Allah (c.c)'ın buyruklarına uymayan toplulukların yok olduğunu göstermek.

    d) İnsanların ders ve ibret almalarını sağlamak.

    e) Anlamakta güçlük çekilen konuları yaşanmış olaylarla misallendirip kolay anlaşılmasını sağlamak.

      

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu dört temel konudan biri değildir?

    a) Tevhid : Allah'ın  varlığı ve birliği 

    b) Nübüvvet : Peygamberlik ve peygamberler

    c) Kader ve kaza : Hayır ve şerrin Allah'tan olduğu

    d) Haşir : Öldükten sonra dirilme hesap, cennet ve cehennem

    e) Adalet : İnsan ilişkileri, ceza ve mükafat konuları

 

6.Kur'an- Kerim'de  geçmişte yaşamış milletler ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve haberlare ne ad verilir?

       a) Aşır            b) Kıssa             c) Menkıbe               d) Sure             e) Usture

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Adem peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

     a) Hz.Adem'den sonra oğulları İbrahim ve Davud'a peygamberlik verildi.

     b) Allah Hz.Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ruh verdi ve ilim öğreterek meleklerden  üstün kıldı.

     c) Hz.Adem'e melekler secde ettiler ancak, iblis (şeytan) secde etmeyip isyan etti.

     d) Hz.Adem (a.s) ilk insan olduğu için insanlığın babasıdır.

     e) Allah daha sonra Havva'yı yaratıp Adem'e eş yaptı.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Nuh peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

     a) Hz. Nuh'un gemisi tufandan sonra Cudi dağına oturdu.

     b) Hz. Nuh'a inanmayanlar sular altında kalarak boğuldu. Bu olaya Nuh tufanı denir.

     c) Hz. Nuh'a ikinci Adem'de denir.

     d) Hz. Nuh tufan öncesi her canlıdan birer çift alıp gemiye bindirdi.

     e) Hz.Nuh hanımını ve oğullarını gemiye bindirip onları tufandan kurtardı.

     

9. Aşağıdakilerden hangisi Yakub ve Yusuf  peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz. Yusuf'a rüyaları doğru yorumlama ilmi verilmişti.

    b) Hz. Yusuf'un kıssası Kur'an-ı Kerim'de "en güzel kıssa" diye Yusuf suresinde yeralır.

    c) Hz. Yusuf kendisini kuyuya atan kardeşlerini daha sonra öldürerek intikam almıştır.

    d) Hz. Yusuf, Hz.Yakub peygamberin 12 oğlundan biridir.

    e) Hz. Yusuf çok güzel yaratılmıştı, bu yüzden onu evlat edinen Züleyha ona aşık olmuştu.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Davud ve Süleyman peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Cinler ve rüzgar emrine verilen peygamber  Hz.Süleyman'dır.

    b) Hz.Davud'a Allah (c.c) demiri yumuşatıp zırh yapma sanatını öğretti.

    c) Hz.Davud şimdi Mescid-i Aksa diye anılan Beytü'l-Makdis'i yaptı.

    d) Hz.Davud (a.s)'a kitap olarak zebur verildi.

    e) Hz.Davud bir gün oruç tutar bir gün yerdi. Buna "savm-ı Davud " denir.

 

11. İlk elbiseyi diktiği rivayet edilen "terzilerin piri" olarakta bilinen peygamber hangisidir?

      a) Hz.Şit          b) Hz.Davud            c) Hz.Nuh            d) Hz.Salih            e) Hz.İdris

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Musa  peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz.Musa devrinde Mısırda sihirbazlık ve büyücülük yaygındı.

    b) Hz.Musa Sina dağında Allah'la konuştu, bu yüzden ona "kelimullah" da denir.

    c) Hz. Musa'ya kitap olarak tevrat verildi.        

    d) Hz.Musa Nemrut'u dine davet etti, onunla savaştı
 e) Museviliğin (yahudiliğin) peygamberi Hz.Musa'dır.

13. Aşağıdakilerden hangisi İsa peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz.İsa'ya sağlığında inanan ve ona yardım edenlere "havari" denir.

    b) Hz.İsa çarmıha (haç'a) gerilerek öldürüldü.      c) Hz.İsa'ya kitap olarak İncil verildi.  

    d) Hristiyanlık dininin peygamberi Hz.İsa'dır.       e) Hz.İsa Allah'ın bir mucizesi olarak babasız doğmuştur.

14. Peygamberler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a) Hz.Musa devrinde Mısır'da sihibazlık ve büyü yaygındı.

     b) Hz.İsa'ya Allah hastalıkları iyileştirme, ölüleri diriltme mucizesi vermiştir.

     c) Hz.Muhammed (s.a.v) devrinde belagatlı (edebi) söz söyleme ile şiir yaygındı

     d) Hz.Davud (a.s)'a ilim, hikmet verildi ve kuşların dili öğretildi.

     e) Hz.Yusuf'a  "rüyaların yorumu" ilmi verildi.

 

15. Peygamberimiz'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a) Peygamberimiz veda haccından sonra 63 yaşında vefat etti.

      b) Peygamberimiz 20 Nisan 571 de Mekkede doğdu.

      c) Peygamberimiz Hz. Ebubekirle hicret ederken Hira mağarasına saklandı.

      d) Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

      e) Peygamberimiz 40 yaşındayken Allah tarafından Peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

                             

 16. Peygamberimizin yakınları ile ilgili Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?                                               

      a) Peygamberimizin  torunları Hasan, Hüseyin ve Zeynep'tir.

      b) Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib'tir.     

      c) Peygamberimizin amcası Hz. Abbas'dır.

      d) Peygamberimizin  süt annesi Halime'dir.           

      e) Peygamberimizin ilk hanımı Hz. Aişe'dir.

     

17.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in sıfatlarından birisi değildir?

    a) Fahr-i kainat     b) Hatemü'l-Enbiya     c) Rasülüllah    d) Sahibü'l-Miraç    e) Kelimullah

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin 10 özelliğinden birisi değildir?

     a) Sünnetli olarak doğması                c) Topluluk içinde en yüksek ve seçkin görünmesi

     b) Esnemesi yoktu                            d) Bindiği huysuz hayvanın uysallaşması

     e) Kalbi uyur gözü uyumazdı

19. Aşağıdakillerden hangisi Peygamberimize has 5 şeyden değildir ?

     a) Kendisine Kur'an kitabı indirildiği için Rasulullah denildi.

     b) Sadace bana umumi şefaat hakkı verildi      

     c) Bütün yeryüzü sadece bana mescid kılındı.

     d) Düşmana korku bana nusret (zafer) verildi        

     e) Ganimet malları sadece bana helal kılındı.

    

20. Peygamberimizle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

    a) Peygamberimizin Mekke'yi fethinde Arafat'ta bütün ümmetine hitaben yaptığı hutbeye "veda hutbesi" denir.

    b) Mekke'den Medine'ye hicret edenlere Muhacir  (veya Muhacirun) denir.

    c) Medine'ye hicret edenlere yardım edenlere "Ensar" denir.

    d) Peygamberimizin bizzat katılıp yönettiği savaşlara "Gazve" denir.

    e) Peygamberimizin arkadaşlarına "Sahabi" denir.

 

21. Aşağıdaki olaylar ve tarihleri konusunda hangisi yanlıştır?

      a) Mekke'nin Fethi 630                b) Bedir savaşı 624                c) Peygamberimizin hicreti 622

      d)  Uhud savaşı 625                    e) Hendek savaşı 627

 

22. Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?

       a) Bedir              b)Uhud.               c) Mu'te            d) Hendek.          e) Tebuk.

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin önemini anlatan bir cümle değildir ?

      a) Müslümanlar hicretle müşriklerin zulüm ve işkencelerinden kurtulmuştur.

      b) Hicret miladi 622 tarihinde gerçekleşmiştir.

      c) Hicretin müslümanlar için taşıdığı değerden dolayı islami takvimin başlangıcı sayılmıştır

      d) Hicret etmek Peygamberimize bağlılığın bir göstergesi kabul edilmiştir.

      e) Müslümanlar için Medine'de bir islam devleti kurmanın yolu açılmıştır.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının şartlarından değildir ?

      a) Kureyşliler müslümanlardan kedilerine gelenleri geri vermeyecekti.

      b) İsteyen Kureyş'le isteyen Hz.Muhammed'le antlaşma yapabilecekti.

      c) Müslümanlarla müşrikler arasında 10 yıllık bir barış olacaktı.

      d) Müslümanlar velisinin izni olmadan islama giren Kureyşlileri geri vermeyeceklerdi.

      e) Müslümanlar bu yıl umre yapmayıp gelecek yıl 3 gün 3 gece Mekke'de  kalarak umre yapabileceklerdi

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin savaşları ile ilgili yanlış bir değerlendirmedir?

      a) Bedir savaşında 1000 kişilik müşrik ordusuna 300 civarında müslüman karşı koyarak 70  müşriki öldürüp 70'ini de esir aldılar.

      b) Mekke 10.000 kişilik bir ordu ile kan dökülmeden kalbler fethedilerek alındı.

      c) Hendek savaşı okçuların yerini terketmesinden ötürü kaybedilmiştir.

      d) Uhud savaşında müslümanlar 700 kişiydi ve 70 şehid verildi.

      e) Hudeybiye antlaşması, zamanla müslümanların lehine dönmüş, Mekke'nin fehine zemin hazırlamıştır. 

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy