Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün75
Dün85
Bu Hafta160
Bu Ay2906
Toplam737176
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 1 Test Soruları
Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 1 Test Soruları
1. Peygamberimizle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a) Peygamberimiz veda haccından sonra 63 yaşında vefat etti.

      b) Peygamberimiz 20 Nisan 571 de Mekke’de doğdu.

      c) Peygamberimiz Hz. Ebu bekirle hicret ederken Hira mağarasına saklandı.

      d) Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

      e) Peygamberimiz 40 yaşındayken Allah tarafından Peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in sıfatlarından birisi değildir?

    a) Fahr-i kainat     b) Hatemü'l-Enbiya     c) Rasulüllah    d) Sahibü'l-Miraç    e) Kelimullah

 

3. Peygamberimize iman eden "ilk dört Müslüman " aşağıdakilerden hangisidir ?

      a) Hz.Ebu Bekir,  Hz. Ömer,  Hz. Osman,  Hz. Ali     b) Hz.Hatice,  Hz.Ebu Bekir,  Hz.Aişe,  Hz. ömer

      c) Hz. Ebu Bekir, Ebu Talip, Hz. Hatice, Hz Hamza    d) Hz.Hatice, Hz. Ali, Hz.Ebu Bekir, Hz.Zeyd

      e) Abdulmuttalip, Hz.Hatice, Hz.Ebu Bekir, Hz.Ali

 

4. Peygamberler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a) Hz.Musa devrinde Mısır'da sihirbazlık ve büyü yaygındı.

     b) Hz.İsa'ya Allah hastalıkları iyileştirme, ölüleri diriltme mucizesi vermiştir.

     c) Hz.Muhammed (s.a.v) devrinde belagatlı (edebi) söz söyleme ile şiir yaygındı

     d) Hz.Davud (a.s)'a ilim, hikmet verildi ve kuşların dili öğretildi.

     e) Hz.Yusuf'a  "rüyaların yorumu" ilmi verildi.

 

5. Peygamberimizin yakınları ile ilgili Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?                                               

      a) Peygamberimizin  torunları Hasan, Hüseyin ve Zeynep'tir.

      b) Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib'tir.     

      c) Peygamberimizin amcası Hz. Abbas' dır.

      d) Peygamberimizin  süt annesi Halime' dir.          

      e) Peygamberimizin ilk hanımı Hz. Aişe'dir.

     

6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin 10 özelliğinden birisi değildir?

     a) Sünnetli olarak doğması                c) Topluluk içinde en yüksek ve seçkin görünmesi

     b) Esnemesi yoktu                             d) Bindiği huysuz hayvanın uysallaşması

     e) Kalbi uyur gözü uyumazdı

7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize has 5 şeyden değildir ?

     a) Kendisine Kur'an kitabı indirildiği için Rasulüllah denildi.

     b) Sadece bana umumi şefaat hakkı verildi      

     c) Bütün yeryüzü sadece bana mescid kılındı.

     d) Düşmana korku bana nusret (zafer) verildi        

     e) Ganimet malları sadece bana helal kılındı.

    

8. Peygamberimizle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

    a) Peygamberimizin Mekke'yi fethinde Arafat'ta bütün ümmetine hitaben yaptığı hutbeye "veda hutbesi" denir.

    b) Mekke'den Medine'ye hicret edenlere Muhacir  (veya Muhacirun) denir.

    c) Medine'ye hicret edenlere yardım edenlere "Ensar" denir.

    d) Peygamberimizin bizzat katılıp yönettiği savaşlara "Gazve" denir.

    e) Peygamberimizin arkadaşlarına "Sahabi" denir.

 

9. Aşağıdaki olaylar ve tarihleri konusunda hangisi yanlıştır?

      a) Mekke'nin Fethi 630                b) Bedir savaşı 624                c) Peygamberimizin hicreti 622

      d)  Uhud savaşı 625                    e) Hendek savaşı 627

 

10. Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?

       a) Bedir              b)Uhud.               c) Mu'te            d) Hendek.          e) Tebuk.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin önemini anlatan bir cümle değildir ?

      a) Müslümanlar hicretle müşriklerin zulüm ve işkencelerinden kurtulmuştur.

      b) Hicret miladi 622 tarihinde gerçekleşmiştir.

      c) Hicretin müslümanlar için taşıdığı değerden dolayı islami takvimin başlangıcı sayılmıştır

      d) Hicret etmek Peygamberimize bağlılığın bir göstergesi kabul edilmiştir.

      e) Müslümanlar için Medine'de bir islam devleti kurmanın yolu açılmıştır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının şartlarından değildir ?

      a) Kureyşliler Müslümanlardan kedilerine gelenleri geri vermeyecekti.

      b) İsteyen Kureyş' le isteyen Hz. Muhammed'le antlaşma yapabilecekti.

      c) Müslümanlarla müşrikler arasında 10 yıllık bir barış olacaktı.

      d) Müslümanlar velisinin izni olmadan islama giren Kureyş’lileri geri vermeyeceklerdi.

      e) Müslümanlar bu yıl umre yapmayıp gelecek yıl 3 gün 3 gece Mekke'de  kalarak umre yapabileceklerdi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin savaşları ile ilgili yanlış bir değerlendirmedir?

      a) Bedir savaşında 1000 kişilik müşrik ordusuna 300 civarında müslüman karşı koyarak 70  müşriki öldürüp 70'ini de esir aldılar.

      b) Mekke 10.000 kişilik bir ordu ile kan dökülmeden Kalpler fethedilerek alındı.

      c) Hendek savaşı okçuların yerini terk etmesinden ötürü kaybedilmiştir.

      d) Uhud savaşında müslümanlar 700 kişiydi ve 70 şehit verildi.

      e) Hudeybiye antlaşması, zamanla müslümanların lehine dönmüş, Mekke'nin fethine zemin hazırlamıştır. 

 

14. Aşağıdaki isim ve onların sıfatlarına ait eşlemelerden hangisi yanlıştır ? 

    a) Hz. Ali - Allah'ın Kılıcı        b) Hz. Hamza - Allah'ın Aslanı       c) Hz. Osman - Zi'n-Nureyn

    d) Hz. Ebu Bekir - Sıddık          e) Hz. Ömer - Naşiru'l-Kur'an

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sıfatlarından değildir ?

     a) Beşir      b) Halilullah       c) Nezir       d) Şahit      e) Habibullah

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bir savaştan dönerken "şimdi esas büyük cihada dönüyoruz" dediği cihaddır?

    a) Nefsimizle mücadele     b) Maddi Cihad      c) İyiliği anlatma      d) Kötülükten sakındırma     e) Zekat verme

 

17. Peygamberimizin yakınları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?  

      a) Peygamberimizin  annesi Halime'dir.                                       

      b) Peygamberimizin ilk hanımı Hz. Hatice'dir.

      c) Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib'tir.

      d) Peygamberimizin amcası Hz. Ebu Talib'tir.

      e) Peygamberimizin damatları Hz. Osman ve Hz. Ali'dir.    

 

18.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in hanımlarından birisi değildir?

    a) Hz.Hafsa         b) Hz.Sevde        c) Hz.Halime        d) Hz.Aişe       e) Hz. Hatice

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in evlatlarından birisi değildir?

    a) Kasım         b) Âişe        c) Fâtıma        d) Rukiyye       e) İbrahim

 

20. "Medine'ye hicret eden Mekke'li  müslümanlara yardım edip onları bağırlarına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir?

       a ) Muhâcir          b) Mücâhit        c) Ensar      d) Sahâbe     e) Ashab-ı Suffa

 

21. Aşağıdaki Peygamberimizin hayatı ve Peygamberliği ile ilgili değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ?

      a) Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Hz.Eyyübe'l- Ensâri'nin evinde misafir kaldı.

      b) Peygamberimizin katıldığı savaşlara Gazve, katılmadıklarına Seriyye denir.

      c) Peygamberimize ilk vahiy Hira mağarasında nazil oldu.

      d) Peygamberimizin peygamberliği 13 yıl Mekke, 10 yıl da Medine'de olmak üzere ikiye ayrılır.

       e) Peygamberimiz 25 yaşında ilk olarak Hz.Aişe ile evlendi.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin peygamber olmadan önceki hadiselerinden birisi değildir?

      a) Hacer'ül-Esved taşının yerine konması konusunda kabileler arasında hakemlik yapması

      b) Süt annesi Hz.Halime'nin yanında kalması          c)25 yaşında ike Hz.Hatice ile evlenmesi

      d) Bir gece Mescid-i Aksaya oradan göğe yükselip Miraç hadisesinin meydana gelmesi

      e) Haram aylarda yapılan savaşlarda zarar görenlere yardım cemiyetlerine katılması

 

23. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin katıldığı savaşlardan birisi değildir ?

a) Bedir        b) Mekke fethi       c) Kadisiye         d) Hendek        e) Uhud

 

24. Mevlid kandilinin kutlanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?   

    a) Peygamberimizin peygamberlikle görevlendirilmesi         b) Adem ( a.s ) ile Havva’nın buluşması

    c) Peygamberimizin  Allah’ın katına yükselmesi                  d) Peygamberimizin doğumu

e)  Peygamberimizin ümmetinin günahlarının af olması

 

25. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Mekke dönemindeki hadiselerinden birisi değildir?

      a) Akabe biatleri         b) 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmesi              c) Ebu Süfyan’nın müslüman olması

      d) Habeşistan’a hicret edilmesi              e) Müşriklerin Müslümanları boykot etmeleri 
Yorum (1)add feed
... : ozge
Bu soruların cevabı bana lazım çok acil Allah rızası için.
Aralık 17, 2009
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy