Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün162
Dün392
Bu Hafta1271
Bu Ay7398
Toplam483446
7. Sınıf Test Soruları 2. Bölüm
26) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
A-Musevilik-Tevrat B-Zerdüştlük-Zebur
C-Hıristiyanlık-İncil D-İslamiyet-Kuran-ı Kerim

27) Aşağıdakilerden hangisi ibadethane değildir.
A-Havra B-Kilise C-Cami D-Makber

28) Hz.Peygamber(SAV)’in geleceğini haber veren İncil aşağıdakilerden hangisidir.
A-Matta B-Markos C-Yuhanna D-Barnaba

29) İslam dininin ırk ve renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlara hitap etmesi onun en çok hangi özelliğini ortaya koyar.
A-Evrenselliğini B-İlme önem verdiğini
C-Ahlaka önem verdiğini D-İnsana önem verdiğini

30) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerdendir.
A-Mecusilik B-Musevilik C-Hinduizm D-Maniheizm

31) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik

32) Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verilir.?
A) Kast sistemi B) Tenasuh C) Tenasup D) Bahagavat

33) İslama göre ilk din aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yahudilik B) Budizm C) Hrıstiyanlık D) Tevhid Dini

34) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
A) Budizm B) Hinduizm C) Şintoizm D) Taoizm

35) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?
A) İslamiyet B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik

36) ”Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm

37) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra

38) ”Yehova,haham,sinagog,ağlama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm

39) Mensupları tarafından milli bir din haline ğetirilen hak din aşağıdakilerden hanğisidir.
A) Hıristiyanlık B) Musevilik C) islam Dini D) Hinduizim

40) Hangi dinde insanlar günahkar olarak doğarlar?
A)Hristiyanlık B)Budizm C)İslam D)Musevilik

41) Sinagog, Yahova, Sebt Günü, Haham …gibi terimler hangi dine aittir?
A) Hristiyanlık B) Mecusilik C) İslamiyet D) Musevilik

42) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir.
A)Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul

43) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
A) Budizm B) Hinduizm C) Şintoizm D) Taoizm

44) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?
A) İslamiyet B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik

45) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul

46) ”Hac yortusu, İtiraf, Noel, Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm

47) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra

48) ”Yehova, haham, sinagog, ağlama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm

49) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy