Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün152
Dün392
Bu Hafta1261
Bu Ay7388
Toplam483437
9. sınıf test soruları 2. dönem

1-) Asıl adı Numan b. Sabit olan 699’da Küfe’de doğan 767’de Bağdat’ta vefat eden İmam-ı Azam lakablı mezheb imamı kimdir ?

A) Malik b.Enes B) Şafi C) Cafer-i Sadık

D) Ebu Hanife E) Ahmet b Hanbel

2-) Kur’an-ı Kerim’in genişçe açıklanıp, yorumlanmasına ne denir?

A) Meal B) Tefsir C) Tercüme D) Hadis E) Fıkıh

3-) Toplumumuzu birleştiren değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Vatan ve ülkü birliği B) İnsan haklarına saygı

C) Hürriyet ve bağımsızlık D) Bayrak ve istiklal marşı E) Dil, Din, ırk ayrımı yapmak

4-) Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizden değildir ?

A) Oruç tutmak B) Selamlaşmak C) Bayramlaşmak D) Hasta ziyareti E) Hayırseverlik

5-) Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Yazılı değildir

B) Ortaklaşa alışılmış davranış biçimleridir

C) Uymayanlara maddi yaptırım uygulanır

D) Taklide ve alışkanlığa dayanır

E) Millidir ve din kaynaklıdır

6-) ‘‘Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘‘Öf’’ bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle’’(İsra:23) ayetinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Allah yanlızca kendisine kulluk etmemizi istiyor.

B) Allah anne-babamıza öf bile demememizi istiyor.

C) Allah anne-babamızı azarlamamamızı istiyor.

D) Allah anne-babamıza iyi davranmamızı istiyor.

E) Allah anne-babamızı yanımızda yaşlandırmamamızı istiyor.

7-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aile toplumun temelidir B) Aile toplumun en büyük sosyal gurubudur

C) Aile toplumun kalbirir D) Aile toplumun kendisidir E) Aile toplumun aynasıdır

8-) Sözlükte huy, seciye, karakter, tabiat gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan söz ve davranışların geneline denir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Adet B) Örf C ) Gelenek D) Ahlak E) Anane

9-) Aşağıdakilerden hangisi islam’ın ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

A) Her zaman menfaatimizi düşünmek B) Merhametli olmak

C) Dürüst olmak D) Güvenilir olmak E) İyi niyetli olmak

10-) Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son süresinin adları nedir?

A) Bakara-Felak B) Bakara-İhlas C) Fatiha-Nas

D) Fatiha-Felak E) Fil-Nas

11-) Vahiy ifadesi olan cümle ve cümleciklere ne denir? Kuran’da kaç tanedir?

A) Sure-114 B) Sure-6666 C) Sure-286 D) Ayet-114 E) Ayet-6666

12-) Kur’an-ı Kerim ne zaman nerede indirilmeye başlanmıştır?

A) 632-Medine B) 610-Mekke C) 622-Mekke

D) 623-Medine E) 571-Medine

13-) Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki kavramların kapsam bakımından küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Sure-Kur’an-Ayet B) Ayet-Ku’ran-Sure

C) Kur’an-Sure-Ayet D) Ayet-Sure-Ku’ran E) Kur’an-Ayet-Sure

14-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in aşama aşama indirilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Daha iyi anlaşılması

B) Kolayca ezberlenmesi ve yazılması için

C) Toplu indirilmesinin mümkün olmayışı

D) Daha kolay uygulanabilmesi

E) Toplumun ihtiyaçları ve günün şartlarına göre indirilmesi

15) Kur’an-ı Kerim’in ilk indirilen suresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha B) İhlas C) Araf D) Subhaneke E) Alak

16-) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

A) Namaz kılmak B) Allah’a iman C) Kader ve Kazaya iman

D) Ahiret gününe iman D) Peygamberlere iman

17-) Gusul (boy) abdestinin farzları aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) El, yüz, bütün vücut yıkamak

B) Eller kollarla birlikte, yüz, baş, ayak

C) Baş, ayak, bütün vücut yıkamak

D) El, baş, ayak, bütün vücut yıkamak

E) Ağız , burun , bütün vücutu yıkamak

18-) Kur’an-ı Kerim’i güzel ve doğru bir biçimde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan ilime ne ad verilir?

A) Mukabele B) Tecvit C) Hatim D) Tevhid E) Hafızlık

19-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir?

A) Doğru yolu göstericidir

B) İnsanları kurtuluşa götürür

C) Okuması ve incelemesi ibadettir

D) Kuran eski olduğu için çağımıza uygun değildir

E) Zaman geçtikçe tazeliğini korumaktadır

20-) Ayetlerin biraraya gelmesi ile oluşan Kur’an bölümlerine ne ad verilir?

A) Sure B) Tefsir C) Cüz D) Meal E) Mushaf


21
-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan konulardan değildir?

A) İnaç B) İbadet C) Hadisler D) Ahlak E) Evrenin yaratılışı

22-) İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu tutum ve davranışlara ne ad verilir?

A) İlim B) İhlas C) İtikat D) İnanç E) İbadet

23-) Allah’ın Hz. Muhammed’e bildirdiği esasların tamamını tasdik etmek ve onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların doğruluğuna gönülden inanmaya ne ad verilir?

A) İbadet B) İman C) Ahlak D) Amel E) Seciye

24-) Kur’an-ı Kerim’in toplanıp kitap haline getirilmesini sağlayan halife ve Kur’an’ın çoğaltılıp değişik şehirlere gönderilmesini sağlayan halife aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Ali-Hz. Ömer B) Hz. Hasan-Hz. Hüseyin  C) Hz. Osman-Hz. Ali

D) Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman E) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer

25-) Allah’a onu görüyormuşcasına kulluk etmek, biz onu görmesekte onun bizi her an görüyormuşcasına olgun iman, dikkatli ve duyarlı yaşama bilinci, doğru davranma ve güzel iş yapma alışkanlığına ne denir?

A) ihsan B) irfan C) itikat

D) İtimat E) iltifat


Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy