Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün184
Dün392
Bu Hafta1293
Bu Ay7420
Toplam483468
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Lise 1. sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları
Lise 1. sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 

9.SINIF II.DÖNEM  I.YAZILI SORULARI

     

I. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına ( D ) harfi, yanlış olanlarına ( Y ) harfi koyunuz. (20)

   (   )   1. Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen. ilahi kurallardır

   (   )   2. Dinler milli dinler ve evrensel dinler diye gruplandırılmıştır.

   (   )   3. Hıristiyanlık zamanla tahrif edilerek milli bir din haline gelmiştir.

   (   )   4. Peygamberimizin damatları Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'dir.

   (   )   5. Allah'a inanıp ibadet eden yersiz korku ve ümitsizliklere kapılmaz.

   (   )   6. Allah'a karşı insanın ilk görevi İbadet etmektir.

   (   )   7. İslam dininin temeli sayılan İslam’ın şartı altıdır.

   (   )   8. Allah’ın zâtî sıfatları :Hayat, İlim, Semi’, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin’dir.

   (   )   9. Hıristiyanlığın yaygın dört mezhebi Katolik-Ortodoks-Protestan ve Anglikanlıktır

   (   )  10.Musevi mabetlerine havra ve sinagog , Musevi din adamlarına haham denir.


II.  
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını anlamını tamamlayan uygun kelimelerle doldurunuz. (20)

           1. Musevilerin ( Yahudilerin ) kutsal günü .......................dir.

           2. Hıristiyanlığın dört tane İncil kitabı ; 1................ 2.................3. ...............4. .................

           3. İnsanda doğuştan var olan haklı kabul ve idrak etme kabiliyetine................. denir.

           4. Hz. İsa'ya hayatındayken inanan ve ona yardım edenlere .................. denir.

           5. "Milli Tanrı" anlayışı ........................ dininde vardır.

           6. Türklerin İslâm’dan önceki eski dini inancı ..........................dir?

           7. Türklerin İslam’dan önceki eski inançlarında din adamlarına ......................denirdi.

           8. Hıristiyanlıkta "üçleme" anlamına gelen Allah inancına ...................adı verilir.

           9. Hz. Peygamberimizin yakın aile çevresine ...................................denir.

          10.Allah’ın subûtî sıfatları  1............... 2................3.................4...............5...............6..........

 

III.     Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. (10 )

1.Aforoz : .................................................................................................................................

2.Vaftiz : ...................................................................................................................................

         3. Hatemü’l-Enbiyâ : .........................................................................................................

         4. Tekvin sıfatı : ................................................................................................................

         5. Ensar : ........................................................................................................................

IV. İslâm alimlerine göre dinin tanımı nedir, bu tanıma göre gerçek dinin özelliklerini yazınız ? (20)

V. İnsanın dine olan ihtiyacı nedir, anlatınız ?  (20)

VI. Aşağıdaki test sorularının cevaplarını üzerine işaretleyiniz. (10) 


1.  Aşağıdakilerden hangisi Lâikliğin günümüz Türkiye’sinde çok fazla tartışılmasının sebeplerinden değildir ?

      a) Lâikliğin anlamının tam olarak bilinmemesi, herkesin kendine göre lâiklik  tarifi yapması

      b) Lâikliğin dinsizlik olarak anlaşılması              
c) Laikliğin Atatürk ilkelerinden biri olması

d) Lâik - anti lâik ayrımını sun’î olarak memleketimizi parçalamak isteyenlerin çıkardığının bilinmemes

e) Atatürk ve düşüncelerinin istismar edilerek inanan kesimin Atatürk düşmanı olarak görülmesi


 2. Laikliğin tarifi olarak aşağıdakilerden hangisi tam doğruyu ifade etmektedir?

      a) Laiklik vicdan hürriyetinin bir teminatı olup, hiç kimseye dini inançları konusunda baskı yapılmamasını ifade eder.

      b) Laiklik devletin din işlerine karışmaması, herkesin dinini dilediği gibi yaşamasını ifade eder.

      c) Laiklik din ve vicdan hürriyetini, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını, dinlere karşı devletin tarafsızlığı demektir.

      d) Laiklik din ve dünya işlerini birbirinden ayırmak demektir.

      e) Laiklik dinin devlet işlerine karışmaması, devletin dini esaslara göre idare edilmemesidir.


3. Laiklik hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ?

      a) Türkiye’yi  parçalamak isteyenler laiklik mevzuunu değerlendirerek toplumda laik-anti laik ayrımını körüklemektedir.

      b) Laikliği ve Atatürkçülüğü istismar ederek inanan kesimi Atatürk düşmanı görmek yanlış bir düşüncedir.

      c) İnsanları laik olan ve olmayan diye ikiye ayırmak yanlıştır.          d) Laik olanlar din düşmanıdır.

      e) Laikliği dinsizlik olarak anlayıp haksız Atatürk düşmanlığı yanlış bir düşüncedir.

     
4. Laikliğin tarihi gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

      a) Laiklik bize ilk defa Gülhane hattı-ı hümayunu ile meşrutiyet yıllarında girmiştir.

      b) Batıda Hıristiyan din adamları aforoz ve günah çıkarma ile toplumda etkin duruma gelmeye çalışmışlardır.

      c) Batıda Laiklik kilisenin ve din adamlarının toplumdaki etkinliğine karşı ortaya çıkmıştır.

      d) Laiklik ilkesi bütün batı ülkelerinin anayasasında yer almaktadır.

      e) Laiklik 1856 ıslahat fermanında din hürriyeti şeklinde yer almıştır.

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy