Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün88
Dün581
Bu Hafta1735
Bu Ay8132
Toplam670086
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Din Kültürü 8. Sınıf LGS Hazırlık Test Soruları
Din Kültürü 8. Sınıf LGS Hazırlık Test Soruları
1. Trafik kazaları hayatımızın maalesef bir parçası haline geldi. Trafik kazalarının en önemli sebepleri arasında alkollü araç kullanmak ve aşırı hız yapmak geliyor. Bu durumda kişi, öncelikle suçu kendin¬de aramalıdır. Çünkü akıl ve irade sahibi in¬sanın trafik kurallarını ihlal etmesi kendi tercihidir.
 
Yukarıdaki paragraf, aşağıdaki seçeneklerdeki cümlelerin hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
 

A) Bu nedenle insan Al¬lah’a sığınmalı ve tevekkül etmelidir.
B) Bu nedenle insan yaptıklarından sorumlu tutulur.
C) Bu nedenle insan kadere karşı gelemez ve sonuçlarına katlanır.
D) Bu nedenle insan Allah’a şükret¬meli ve zorlukların üstesinden gelmeye çalışmalıdır.
 
2. Hem üzerinde yaşadığımız dünya hem de dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de hayatın devam edebilmesi için canlılar arasında bir besin zinciri vardır.
 
Yukarıdaki metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?
 

A) "Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah'a aittir." (Hûd suresi, 6. ayet)
B) "...Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Münafikûn suresi,11. ayet)
C) "Her nefis ölümü tadacaktır." (Âl-i İmran suresi, 185. ayet)
D) "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)
 
3. Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı’nda sahabe¬den Selman-ı Farisi’nin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın Medine’ye girmesine engel olunmuş¬tur. Bizler de bir işe başlamadan önce gerek¬li tedbirleri almalı ve uzman kimselere danışmalıyız. Sonra da kararımızı verip sonucun hayırlı olması için Allah’a güvenip ondan yardım istemeliyiz.
 

Yukarıdaki metinden aşağıdaki tutumlardan hangi davranış çıkarılamaz?
 


A)Tevekkül
B) İstişare
C) Özgüven
D) Tedbir
 
4. Kurban Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla Kurban bayramında uygun özellikleri taşıyan bir hayvanı kesmek demektir. Bu bağlamda kurban çeşitleri …
Buna göre aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi cümlenin devamına yazılamaz?

A) Farz kurban
B) Vacib kurban
C) Adak kurbanı
D) Akika kurbanı
 
5. I. Peygamber (s.a.vs.) 'e: - Amellerin hangisi daha faziletlidir? diye sorulunca, o şöyle buyurmuştur: …….- Kabul olunmuş hacdır." (Buhârî; “Hac”, 4) II. "Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner." (Buhârî, Hac, 4) III. “Kabul olunmuş bir haccın karşılığı ise, ancak cennettir." (Müslim, “Hac”, 437)
Yukarıdaki hadislerde haccın önemi ve faziletini ifade eden Peygamber Efendimiz hayatında kaç defa hac yapmıştır?

A) 1 defa
B) 3 defa
C) 33 defa
D) Sayısız defa
 
6. İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda vakıf kurulmuştur. Medreseler, camiler, aş evleri, hastaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet tarafından kurulmuşsa da genelde toplumun ileri gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur.
Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının hangi alana verdikleri önemden bahsedilmiştir.

A) Bilim ve teknoloji
B) Yardımlaşma ve dayanışma
C) Adalet ve insan hakları
D) Sanat ve mimari
 
7. Yüce yaratıcımız Allah kâinatta bazı kanunlar koymuştur. Kuran-ı Kerim’e uymak nasıl Allah’a saygının gereği ise O’nun kâinatta koyduğu kanunlara uymakta Allah’a saygının bir gereğidir. Bir öğrencinin derslerine çalıştıktan sonra sınavda Allah’tan başarı dilemesi; çiftçinin sürüm, ekim, gübreleme, sulama gibi işleri yaptıktan sonra ürünü Allah’tan beklemesi buna birer örnektir.
 

Bir amaca ulaşabilmek için fiili dua anlamında çalışıp, sonucu yalnızca Allah’tan beklemeye ve sonucu kabullenip razı olmaya ne denir?
 

A) Tefekkür
B) Sabır
C) Tevekkül
D) Kader
 
8. Sözlük anlamı: Allah'a güvenmek, dayanmak, terim anlamı ise bir işi yaparken gerekli olan bütün çabayı, gayreti gösterdikten sonra işin sonucunun başarıyla noktalanması için Allah'a güvenmek, sonucu O'na bırakmaktır, O'na dayanmaktır.
 
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi yukarıda anlatılan kavram için bir örnek teşkil eder?
 

A) "Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır." (Kamer Suresi, 49. ayet)
B) "Biz ona iki yolu (doğruyu ve eğriyi) göstermedik mi?" (Beled Suresi, 10. ayet)
C) "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör." (İnsan Suresi, 3. ayet)
D) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. “ (İbrahim Suresi, 11. ayet)
 
9. Dinimizce aile toplumu meydana getiren kutsal bir yapı taşıdır. Yeni bir çocuğunun dünyaya gelmesi aile bağlarını güçlendirir. Bu sevinçle bir kurban kesilir. Allah’a şükür manasına kesilen bu kurbana ne ad verilir?
 

A) Adak kurbanı
B) Akika kurbanı
C) Vacib kurban
D) Şükür kurbanı
 
10. İslâm dininin diğer ilâhi dinlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değiştirilmemiş, bozulmamış olması
B) İndirildiği toplumun Arapça konuşması
C) Arabistan’da ortaya çıkması
D) İlâhi bir kitabının olması
 
11.
-“Ey iman edenler! Doğrularla beraber olun” Kur'an-ı Kerim
-“…Hile Yapmayın.” Tevrat
-“Ne mutlu yüreği temiz olanlara!” İncil
-“Nirvana’ya ulaşmanın ilk şartı doğruluktur.” Budizm
-“Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt!” Konfüçyanizm
 
Yukarıda verilenlerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Aldatmamak Tevrat’ın ana emirlerindendir.
B) Kalp temizliği Hıristiyanlığın bir özelliğidir.
C) Doğruluk İslam’ın prensiplerindendir.
D) Doğruluk evrensel bir ilkedir.
 

12.
 

I- Yolda kalmış yolculara
II- Babaya
III- Anneye
IV- Yoksullara
V- Evlatlara
VI- Borçlu olanlara
 
Yukarıdakilerden hangilerine zekât verilir?
 

A) I-II -IV ve VI
B) I- IV ve VI
C) II-III ve V
D) III -IV ve V
 
13. Yaşlı bir kadın Peygamber Efendimiz’in yanına gelir ve -Ey Allah'ın Elçisi, benim için dua et de Allah beni cennetine koysun dedi. Efendimiz ona: -“Yaşlı kadınlar cennete giremez”, der. Kadın üzülür, neredeyse ağlayacaktır. Peygamberimiz tebessüm ederek yaşlı kadına: -“Üzülme, kadınlar yaşlı değil, genç olarak cennete girecektir.”dedi.
 
Peygamberimiz burada neye dikkat çekmektedir?
 

A) Peygamberimizin şakacı bir kimse olduğu
B) Peygamberimizin doğal bir insan olduğu
C) Peygamberimizin şakalarında bile doğru söylediği
D) Peygamberimizin alçakgönüllü bir kimse olduğu
 
14. Öğretmen: Çocuklar! Sadaka-i cariye; herkesin yararlanacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmaktır. Bu tür sadakaların sevapları kişi ölse de devam eder. Şimdi buna örnek verelim:
 
Aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangisi, öğretmenin açıklamasına uygundur?
 

Ahmet: Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak
Zeynep: Bayramda huzurevindeki yaşlıları ziyaret etmek
Hasan: Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek
Beyza: Kimsesiz çocukların barınacağı yurtlar yapmak
 

A) Ahmet
B) Zeynep
C) Hasan
D) Beyza
 
17. Her insan bir toplum içerisinde doğar ve ya¬şamını sürdürür. Dünyaya gözlerini açtığı an¬dan itibaren başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi birtakım temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başta anne babası olmak üzere diğer insanlara da ihtiyaç duyar. Bu nedenle insan, hayatını bir toplumun üyesi olarak yar¬dımlaşma ve paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır.
 
Metinde anlatılanları aşağıdaki atasözlerinden hangisi destekler?
 

A) Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.
B) Kapını kilitli tut, komşunu hırsız tutma!
C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
D) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
 
18. Halil amca hacdan dönüşünde torunlarına hacda yaşadıklarını anlatıyordu. En çok etkilendiği anın Safa ve Merve tepeleri arasında yürüyüş yaptığı an olduğunu söyledi. Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su ararken çektiklerini düşününce gözleri doldu.
 

Halil amcanın en çok etkilendiği hacdaki bu uygulamanın adı nedir?
 

A) Tavaf
B) Mîkat
C) Vakfe
D) Sa’y
 
15. Yüce Allah’ın varlığı, birliği, peygamberlerin gönderiliş amaçları, onların hayatları, kutsal kitaplar ve ahiret hayatı gibi dinimizin inanç esasları hakkında bilgiler verir. Evrenin yara¬tılışı hakkında açıklamalarda bulunur. İnsan¬ların mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşama¬ları konusunda onlara çeşitli öğütlerde bulunur. İyi ve kötü davranışlar hakkında ör¬nekler vererek insanları aydınlatır.
 

Yukarıdaki parçada doğru bilginin kaynağı hakkında seçeneklerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Vahiy
B) Akıl
C) Duyu organları
D) Hisler
 
16. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunma yollarından biri değildir?
 

A) Kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmak
B) Boş zamanlarımızı spor yaparak değerlendirmek
C) Kötü alışkanlıkları olan kimselerden uzak durmak
D) Sosyal ortamlardan uzak durmak, birey¬sel faaliyetlerde bulunmak
 
19. Sigarada vücudumuza zarar veren birçok kim¬yasal madde bulunmaktadır. Bunların içinde en tehlikeli olanı karbon monoksittir. Bu, arabaların egzoz gazının aynısıdır. Sigarada bulunan maddelerden nikotin, birçok uyuştu¬rucu gibi bağımlılık yapar. Katran, akciğer kanseri ve kronik bronşite yol açar. Uyuştu¬rucu kullanmak insanı çabucak yıkıma sürüklerken sigara sağlığa sinsice ve ağır ağır za¬rar vermektedir.
 
Buna göre, aşağıdaki afiş cümlelerinden hangisinin söz konusu sorunun duyurulması için ha¬zırlandığı söylenemez?
 

A) Sigarayı dışla hayata yeniden başla
B) Takıl bize, hayatını yaşa
C) Sevginin boşluğunu zehirle doldurma
D) Bağımlı olma özgür ol
 
20. Hz. Muhammed (sav.) zamanını en iyi şekilde değerlendirir ve çevresindekilere bu şekilde davranmalarını öğütlerdi.
 
Buna göre aşağıdaki Peygamberimizin hadislerinden hangisi bu durumu destekler?
 

A) “Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğreteninizdir”.
B) “Ben beddua etmek için gönderilmedim, yalnız rahmet için gönderildim”.
C) “Ölümden önce hayatın, yaşlılıktan önce gençliğin, meşguliyetten önce boş zama¬nın kıymetini bilin”.
D) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır”.
 
CEVAP ANAHTARI
 

1- B, 2- D, 3- C, 4- A, 5- A, 6- B, 7- C, 8- D, 9 -B, 10- A,
 
11 D, 12- B, 13- C, 14- D, 15- A, 16- D, 17- C, 18- D, 9- B, 20- C
Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy