Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün165
Dün392
Bu Hafta1274
Bu Ay7401
Toplam483449
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Lise 1. sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Test Soruları
Lise 1. sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ LİSE 1.  SINIFLARI 2.DÖNEM  2.YAZILI TEST SORULARI

                           
1. Din hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Din, bir toplumun sahip olduğu  inançlar, ibadetler ve ahlaki kuralların bütünüdür.

       b) Din insanları dünya ve ahiret mutluluğu vaad ederek aldatan kurallardan ibarettir

       c) İnsanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.

       d) Din sözlükte yol, adet, hüküm , kanun , hesap, ceza, itaat, boyun eğme  anlamına gelir.

       e) Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen. ilahi kurallardır


 2. Musevilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Musevi din adamlarına haham denir.

       b) Museviliğe peygamberi Hz.Musa olduğu için Musevilik adı verilmiştir.

       c) Musevi mabetlerine havra ve sinagog denir.

       d) Museviliğin kutsal kitabı İncil’dir

       e) Yahudi ırkının milli dini haline getirildiği için Yahudilikte denir.


  3. Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin (Yahudiliğin) İslama göre yanlışlarından değildir?

   a ) İnsanları Yahudi olan ve Yahudilere hizmet etmek için yaratılanlar diye 2 sınıfa ayırmaları

   b) Yahudileri üstün ırk sayarak insanları Allah'ın eşit yarattığını kabul etmemeleri

   c) Museviliği sadece Yahudilere mahsus hale getirip milli din yapmaları

   d) Hz. Musa’nın Allah'la konuştuğuna inanmaları

   e) Yahudi ırkının dünyaya hakim olması emeline dini ve inançları alet etmeleri


 4.Aşağıdakilerden hangisi Musevilikte Ahlak anlayışını ifade eden "On emirden" değildir. ?

     a) Cumartesi günü  hiç bir iş yapmayacaksın.                 
     b) Kendin için put yapmayacaksın.
     c) Komşun aleyhinde yalan şahitlik yapmayacaksın.     
     d) Rabbin "Yahova’ya" buzağı  (inek yavrusu)  kurban edeceksin.

     e) Anne babaya hürmet edeceksin.


 5."Milli Tanrı" anlayışı aşağıdaki dinlerden hangisinde vardır.

     a) Budizm          b) Musevilik           c) Hıristiyanlık        d) Putperestlik         e) Cayinizm


6. Musevilik hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    a) Museviliğin inanç esaslarına göre Hz.Musa Peygamberlerin en büyüğüdür

    b) Museviliğin ahlak anlayışı beş emir, beş yasaktan gelen on emirle özetlenebilir

    c) Museviliğe göre insanlar dünyaya günahkar olarak gelirler, vaftizle günahlarından temizlenirler

    d) Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’a  Tora da denilmektedir

    e) Hz. Musa Peygamberliği boyunca Firavunla mücadele etmiştir

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Musa  peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz.Musa devrinde Mısırda sihirbazlık ve büyücülük yaygındı.

    b) Hz.Musa Sina dağında Allah'la konuştu, bu yüzden ona "kelimullah" da denir.

    c) Hz. Musa'ya kitap olarak Tevrat verildi.        

    d) Hz.Musa Nemrut'u dine davet etti, onunla savaştı

    e) Museviliğin (Yahudiliğin) peygamberi Hz. Musa’dır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi İsa peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz.İsa'ya sağlığında inanan ve ona yardım edenlere "havari" denir.

    b) Hz.İsa çarmıha (haç'a) gerilerek öldürüldü.       c) Hz.İsa'ya kitap olarak İncil verildi.  

    d) Hıristiyanlık dininin peygamberi Hz.İsa'dır.   e) Hz.İsa Allah'ın bir mucizesi olarak babasız doğmuştur.

 

9. Hıristiyanlık hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    a) Hıristiyanlığın yaygın dört mezhebi Katolik-Ortodoks-Protestan ve Anglikanlıktır

    b) Hz. İsa'ya sağlığında iman edenlere havari denir

    c) Hıristiyanlığın  (İncilin) kabul edilen 4 kitabı ; matta-luka-yuhanna ve markos tur

    d) Hıristiyanlık zamanla tahrif edilerek milli bir din haline gelmiştir

    e) Hıristiyan mezhebi Ortodoksluğun merkezi İstanbul Fener Patrikhanesidir

 

10.Hz.İsa'ya hayatındayken inanan ve ona yardım edenlere ne ad verilir ?

     a) Havari            b) Ensar            c) Sahabi       d ) Ashab-ı Kehf          e) Ashab-ı suffa

 

 11. Hıristiyanlık hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Hıristiyanlık dininin peygamberi Hz.İsa'dır.           b) Hıristiyanlığın kutsal kitabı Tevrat’tır.

       c) Hıristiyanların ibadet yerlerine kilise denir            d) Hz.İsa'ya aynı zamanda Mesih de denilir.

       e) Hıristiyanların en önemli inanç esası üçleme anlamına gelen teslistir

      

 12. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta en yaygın olarak kabul edilen dört mezhepten biri değildir ?

a) Aforoz      b) Katolik       c) Ortodoks         d) Protestan        e) Anglikan

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların İslam'a göre yanlışlarından değildir ?

   a) Ana-baba-Ruhu'l-Kudüs gibi üçleme inancıyla Allah’ın birliğinde netlik olmayışı

   b) Hz.İsa (a.s)'n göğe yükseldiğini kabul etmeleri

   c) İnsanları doğuştan günahkar sayıp vaftizle temizleneceklerine inanmaları

   d) Din adamlarının insanları dinden çıkarmaları  Aforoz yetkisi

   e) Günahları sadece Allah'ın affı mümkünken papazların günah çıkarması

 

14. Aşağıdaki bilgi cümlelerinden hangisi yanlıştır ?.

    a) Hıristiyanlık zamanla tahrif edilerek milli bir din haline gelmiştir.

    b) Allah'a inanıp ibadet eden yersiz korku ve ümitsizliklere kapılmaz.

    c) Allah'a karşı insanın ilk görevi İbadet etmektir.

    d) İslam dininin temeli sayılan İslam’ın şartı beştir.

    e) Allah’ın subûtî sıfatları :Hayat, İlim, Semi’, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin’dir.

 

 15. Dinler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Hz. Musa’ya Sina Dagı'nda vahye dilen on emir Museviliğin temel prensipleri kabul edilir.

       b) Hıristiyanların kutsal günü pazardır.               c) Musevilerin ( Yahudilerin ) kutsal günü cumartesidir.

       d) İlahi olmayan dinlere örnek Hıristiyanlıktır.      e) Müslümanlığın kutsal günü cumadır.

         

 16. Hıristiyanlıkta "üçleme" anlamına gelen Allah inancına ne ad verilir?

       a) Vaftiz          b) Teslis         c) Aforoz            d) İstavroz         e) Ruhu'l -Kudüs

 

 17. Dinlerin ibadet yerleri ile ilgili eşlemelerden hangisi yanlıştır?

        a) Müslümanlık- Camii      b) Hıristiyanlık-Kilise     c) Musevilik-Havra-sinagog   
       
d) Budizm-Tapınak-Mabet     e) Sihizm-Nirvana

 

  18. İslam dini hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

         a) İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'dir.       

         b) Kur'an-ı Kerim Hz.Muhammed'e Allah tarafından vahye dilmiştir.

         c) İslam dininin temeli sayılan İslam’ın şartı altıdır.    

         d) Hz.Muhammed tüm insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir.

         e) Hz.Muhammed İslam dini ile son peygamber olarak gönderilmiştir.


 19. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bize kazandırdıklarından değildir ?

         a) İbadet ile hayatımız düzenli, disiplinli ve güvenli olur.                        

         b) İbadet beden ve ruh sağlığımızı korur.

         c) İbadet bizi güzel ahlaklı ve mutlu kılar.                 

         d) İbadet etmek insanı maddi sıkıntılardan kurtarır.

         e) Allah'a inanıp ibadet eden yersiz korku ve ümitsizliklere kapılmaz.


20. Müslümanlık`ta din adamlarına ne denir ?

      a) Müezzin       b) Vaiz        c) Hepsi       d) Müftü       e) İmam


21. Hıristiyanlıkta din adamlarına ne ad verilir ?

      a) Haham         b) Kahin        c) İmam         d) Papaz         e) Şaman


22. Musevilikte din adamlarına ne ad verilir ?

      a) Haham         b) Kahin        c) İmam         d) Papaz        e) Rahip


23. Peygamberimizle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a) Peygamberimiz 20 Nisan 571 de Mekkede doğdu.

      b) Peygamberimiz veda haccından sonra 63 yaşında vefat etti.

      c) Peygamberimiz 40 yaşındayken Allah tarafından Peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

      d) Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'le hicret ederken sevr mağarasına saklandı.

      e) Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Aişe ile evlendi.

 
24. Peygamberimizin yakınları ile ilgili Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?                                               

      a) Peygamberimizin  torunları Hasan, Hüseyin ve Zeynep'tir.

      b) Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib'tir.          c) Peygamberimizin amcası Hz. Abbas'dır.

      d) Peygamberimizin  süt annesi Halime'dir.             e) Peygamberimizin ilk hanımı Hz. Aişe'dir.

     
25. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Peygamberimizin bilinen sıfatlarından değildir?

a) Kelimullah    b) Hatemü'l-Enbiya    c) Ebu'l-Kasım    d) Fahr-i Kainat     e) Muhammedu'l-Emin

 

26.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ('SAV)'in hanımlarından değildir?

a) Hz. Hafsa      b) Hz. Sevde      c) Hz. Halime      d) Hz. Aişe       e) Hz. Hatice

 

27. Hz. Peygamberimizin yakın aile çevresine ne ad verilir?

a) Ashab-ı Suffa       b) Ehl-i Beyt        c) Sahabeyi Kiram       d) Ensar         e) Muhacirin


28. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin önemini anlatan bir cümle değildir ?

      a) Müslümanlar hicretle müşriklerin zulüm ve işkencelerinden kurtulmuştur.

      b) Hicret miladi 622 tarihinde gerçekleşmiştir.

      c) Hicretin müslümanlar için taşıdığı değerden dolayı islami takvimin başlangıcı sayılmıştır

      d) Hicret etmek Peygamberimize bağlılığın bir göstergesi kabul edilmiştir.

e) Müslümanlar için Medine'de bir İslam devleti kurmanın yolu açılmıştır.


29. Aşağıdakilerden hangisi bütün Peygamberlerin ortak tebliğ ettiği mesajlardan değildir?

   a) Hacca gitmek Kabeyi tavaf etmek

   b) Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur

   c) İnsanlar öldükten sonra diriltilecektir. Cennet ve cehennem vardır

   d) İnsanlar yaptıkları iyilik ve kötülüklerden hesaba çekileceklerdir

   e) Nimetlere şükür olarak Allah'a ibadet etmek gerekir

 

30. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in hanımlarından birisi değildir?

    a) Hz.Hafsa         b) Hz.Sevde        c) Hz.Halime        d) Hz.Aişe       e) Hz. Hatice


31. Aşağıdaki Peygamberimizin hayatı ve Peygamberliği ile ilgili değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ?

      a) Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Hz.Eyyübe'l- Ensâri'nin evinde misafir kaldı.

      b) Peygamberimizin katıldığı savaşlara Gazve, katılmadıklarına Seriyye denir.

      c) Peygamberimize ilk vahiy Hira mağarasında nazil oldu.

      d) Peygamberimizin peygamberliği 13 yıl Mekke, 10 yıl da Medine'de olmak üzere ikiye ayrılır.

      e) Peygamberimiz 25 yaşında ilk olarak Hz.Aişe ile evlendi.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin peygamber olmadan önceki hadiselerinden birisi değildir?

      a) Hacer'ül-Esved taşının yerine konması konusunda kabileler arasında hakemlik yapması

       b) Süt annesi Hz. Halime'nin yanında kalması     

       c) 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmesi

      d) Bir gece Mescid-i Aksaya oradan göğe yükselip Miraç hadisesinin meydana gelmesi

      e) Haram aylarda yapılan savaşlarda zarar görenlere yardım cemiyetlerine katılması

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in evlatlarından birisi değildir?

    a) Kasım         b) Âişe        c) Fâtıma        d) Rukiyye       e) İbrahim


34.Peygamberimizin yakınları ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ?

      a) İbrahim, Abdullah ve Kasım Peygamberimizin oğullarıdır.

      b) Ebu Cehil, Hz. Abbas ve Ebu Talip peygamberimizin amcalarıdır.

      c) Rukiyye, Ümmü Gülsüm , Zeynep ve Fatıma Peygamberimizin kızlarıdır.

      d) Ümmü Seleme, Hz. Hafsa, Hz. Zeynep peygamberimizin hanımlarıdır.

      e) Peygamberimizin damatları Hz.Ebubekir ve Hz. Ömer’dir.


35. Aşağıdaki isim ve onların sıfatlarına ait eşlemelerden hangisi yanlıştır ? 

    a) Hz. Ali - Allah'ın Kılıcı        b) Hz. Hamza - Allah'ın Aslanı       c) Hz. Osman - Zi'n-Nureyn

    d) Hz. Ebu Bekir - Sıddık          e) Hz. Ömer - Naşiru'l-Kur'an


36.Aşağıdakilerden hangisi gerçek dinin özelliklerinden  değildir ?

    a) Akıl sahibi insanların kendi hür iradeleriyle ortaya koydukları bir inanç sistemi olması.

    b) Allah tarafından ortaya konmuş olmak.

    c) Hem dünyada, hem ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak ibadet ve ahlaki prensipleri içerir.

    d) Bir peygamber aracılığı ile insanlara bildirilmişi olması.

    e) İlahi kanunları  koyan Allah olduğu için O'ndan başka kimse kaldıramaz veya değiştiremez.


37.İnsanın yapısı  (Fıtratı) ve din konusunda aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?

    a) İnsanın Allah'ı bilme ve ona ibadet etme eğilimi ile doğar.

    b) Dış etkenlerden uzak olan insan , aklı ile düşününce kainatın bir yaratıcısı olduğunu anlar.

    c) Her insan günahkar olarak doğar ve vaftizle günahlarından arınır.

    d) İnsanda doğuştan var olan haklı kabul ve idrak etme kabiliyetine fıtrat denir.

    e) Her çocuk fıtratı  (doğal din olan tevhid inancı ) üzerine doğar sonra onu anne ve babası
        Yahudi , Hıristiyan  yada  Mecusi yapar.


38. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin islamdan önceki dini inanışlarından değildir ?

     a) İyi ve kötü ruhların varlığına inanılır, ata ruhlarına saygı gösterilirdi.

     b) Manu ve tabu denilen din adamları eski atalarla teması sağlardı.

     c) Gök tanrı hayat veren yaratan, hükmeden insanlara yol gösteren milli bir tanrı olarak kabul edilmiştir.

     d) "Yuğ"denilen cenaze törenlerinde acılar, vücuda acı verilerek dile getirilirdi

     e) Yer-su yeryüzünde yaşayan iyi ruhların bütünü , sonsuz bir varlık ve güzellik kaynağı olarak görülür.


39."Bütün eşyada bir ruh bulunduğu" inancına dayalı ilkel din aşağıdakilerden hangisidir ?

     a) Totemizm         b) Animizm          c) Natürizm           d) Taoizm            e) Sihizm

 

40. Türkler’in islamdan önceki eski dini inancı aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Hıristiyanlık       b) Budizm          c) Şamanizm          d) Animizm         e) Taoizm

 

41. Türklerin İslamdan önceki eski inançlarında din adamlarına ne ad verilir ?

     a) Kahin        b) Papaz        c) Haham       d) Şaman        e) Rahip

 

42. Aşağıdakilerden hangisi  Türklerin kalabalık gruplar halinde hızla Müslüman olmasında önemli rolü olan
      (Müslümanlıkta da var olan)  inançlarından değildir ?

     a) Gök tanrı(Tenkri) , Yer tanrı inancının islamın inançlarına uygun olması

     b) Zina, hırsızlık ve cinayetlerin islamda'da ağır şekilde cezalanması

     c) Ölümü ruhu bedenden ayrılması olarak görmeleri

     d) Öbür dünyada iyilik ve kötülüğün karşılığının verileceğine inanmaları

     e) Öbür dünyada ikinci bir hayatın var olduğuna inanmaları

 

43. Türklerin islamla tanışmalarına Müslüman Araplarla beraberliklerine sebep olan tarihi hadise
    
aşağıdakilerden hangisidir ?

      a) Gaznelilerin çöküşü     b) Malazgirt Savaşı        c) Dandanakan Zaferi     
d)  Saltuk Buğra hanın ölümü          e) Talas Savaşı

 

44. İlkel dinler ve kurucularına ait eşlemelerden hangisi yanlıştır?

    a) Budizm-Budha -Gotama          b) Sihizm-Nanak                 c) Taoizm-lao-tsze  

    d) Cayinizm - Tao-teh- King      e) Konfüçyanizm - Konfüçyüs

                       
45.İnsanda doğuşta var olan hakkı kabul ve idrak etme,Allah-ı bulma ve tapınma yeteneğine ne denir?

a) Kabiliyet          b) Seciye        c) Terbiye        d) Asalet     e) Fıtrat

 

46. İslam alimlerine göre dinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tevhid inancı       b) Totemizm       c) Animizm        d) Natürizm      e) Cayinizm

 

47. Ruhbanlık aşağıdaki dinlerden hangisinde vardır ?

a) Sihizm     b) Musevilik       c) İslamiyet       d) Cayinizm       e) Hıristiyanlık

 

48. İslam ve Hinduizmin bir takım prensiplerini birleştirilerek oluşturulan inanç sistemi aşağıdakilerden   hangisidir ?

a) Sihizm       b) Cayinizm        c) Budizm       d) Taoizm       e) Brahmanizm


49. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çok kadınla evlenmesini tenkit edenlere bir cevap sayılmaz?

     a) Peygamberimiz 25 yaşına kadar iffetini korudu ve 25 yaşındayken 40 yaşında bir kadınla
        (Hz. Hatice) evlenmesi 

     b) Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka evlenmeyip hanımının vefatından sonra 4-5 yıl bekar olarak  yaşadıktan
          sonra 53 yaşında 2. evliliğini yaptı

     c) Peygamberimiz hayatının son 5-6 senesinde yaptığı evlilikler  kabileler içinde akrabalık vesilesiyle İslamiyetin
         yayılması düşünülmüş siyasi evliliklerdir

     d) Birbirinden farklı fıtratlı, farklı kabile ve milletlere mensup bu zevceleri sayesinde dinin
         kadınlarla ilgili hükümleri anlaşılmıştır

e) Peygamberimizin çok kadınla evlenmesi Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından çok tenkit edilmiştir

 

50.  Aşağıdakilerden hangisi Lâikliğin günümüz Türkiye’sinde çok fazla tartışılmasının sebeplerinden değildir ?

            a) Lâikliğin anlamının tam olarak bilinmemesi, herkesin kendine göre lâiklik  tarifi yapması

            b) Lâikliğin dinsizlik olarak anlaşılması               c) Laikliğin Atatürk ilkelerinden biri olması

      d) Lâik - anti lâik ayrımını sun’î olarak memleketimizi parçalamak isteyenlerin çıkardığının bilinmemesi

      e) Atatürk ve düşüncelerinin istismar edilerek inanan kesimin Atatürk düşmanı olarak görülmesi


Yedek Soru:
 Laiklik hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ?

      a) Türkiye’yi  parçalamak isteyenler laiklik mevzuunu değerlendirerek toplumda laik-anti laik ayrımını körüklemektedir.

      b) Laikliği ve Atatürkçülüğü istismar ederek inanan kesimi Atatürk düşmanı görmek yanlış bir düşüncedir.

      c) İnsanları laik olan ve olmayan diye ikiye ayırmak yanlıştır.         
      d) Laik olanlar din düşmanıdır.

      e) Laikliği dinsizlik olarak anlayıp haksız Atatürk düşmanlığı yanlış bir düşüncedir.

 

NOT : Her soru 2 puandır, 4 yanlış bir doğruyu götürür, BAŞARILAR DİLERİM

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy