Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün1
Dün79
Bu Hafta165
Bu Ay2911
Toplam737181
Genel Kültür Test Soruları 1 (Dini)

1. Bütün hak dinler tarafından emredilen, farzların en büyüğü, imanın alameti, kalbin nuru ve müminin miracı olan ibadet     aşağıdakilerden hangisidir.?

a) Hac       b) Oruç       c) Namaz        d) Zekat

 

2. Hint dinlerinde ruhun cesedlerde devr-i daim ettiğini iddia ederek bu surette mesuliyet mefhumunu ortadan kaldıran akide aşağıdakilerden hangisidir.?

a) Tenasüh        b) Tenasüp       c) Tebarüz      d) Tenakuz

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bütün amellerin ve tekevvünlerin neticesi olan iki şeyi ifade eder.?  

a) Sevap-İkab       b) İman-Amel
c) Nifak-Şikak        d) Hayat-Memat

 

4. Henüz küçük yaşta olmasına rağmen Efendimizin(a.s)  huzurunda küçüklüğünü belli etmemek için yüksekçe yerlerde durmak suretiyle Bedir harbine iştirake muvaffak olmuş ve orada şehit düşmüş sahabe kimdir?

a) Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a)                   b) İbni Ömer (r.a)
c) Umeyr b. Ebi Vakkas (r.a)               d) Ebu Akil (r.a)   

 

5. Meşhur İngiliz tarihçilerindendir. Çanakkale harbiyle alakalı şöyle demiştir: “O gün İngiliz toplarına karşı yeşil sarıklı ve fesli insanlar savaşıyordu. Yoksa barutu dahi biten bir milletin korkunç İngiliz donanmasına karşı savaşması mümkün değildi” Kimdir bu tarihçi.?

a) Hammer       b) Müller       c) Bernard Shaw     d) Hamilton

 

6. Bedire iştirak edememişti ve bunun ızdırabıyla iki büklümdü. Uhud karşısına çıkınca hiç düşünmemiş ve iştirak etmişti. Cesedi ancak kız kardeşi tarafından tırnağındaki bir alametle tanınabilmişti. Kimdir bu civanmert sahabe.?

a) Halid b. Velid (r.a)                      b) Enes b. Nadr (r.a)
c) Zübeyr b. Avam (r.a)                  d) Ebu Heysem (r.a)  

 

7. Aşağıdakilreden hangisi Uhud muharebesinde şehit olan sahabelerden birisi değildir.?

a) Hz. Hamza (r.a)                 b) Abdullah b. Cahş (r.a)
c) Musab b. Umeyr (r.a)         d) Ebu Akil (r.a)     

 

8. Din-i Mübin-i İslam tarih içerisinde muhtelif milletlerle temsil edilmiş ve mukaddes emanet nihayet bizlere tevdi edilmiştir. Bu mukaddes emanetin bize ulaştığı âna kadar onu temsil etmiş olan silsile aşağıdakilerden hangisidir.?

a) Abbasi-Emevî-Selçukî-Osmanlı
b) Emevî-Abbasî-Selçukî-Osmanlı  

   c) Selçukî-Emevî-Abbasî-Osmanlı
 d) Emevî-Selçukî-Abbasî-Osmanlı
 

9. “Sular gibi çağlasan
Eyyub gibi ağlasan

Ciğergahı dağlasan
Ahvalini sormaz mı

Bu şiirde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir.?

a) Allah(c.c)  gayretleri zayi etmez.   b) Kendi düşen ağlamaz.

c) Zarara razı olana bakılmaz.          d) Denize düşen yılana sarılır.

 

10. “Kişi bilmediğinin düşmanıdır.” Bu söze paralel bir mana taşıyan söz aşağıdakilerden hangisidir.?

a) Marifet muhabbetten öncedir.         b) İtaat sevginin dilidir.

c) Seven sevdiğine itaat eder.             d) Doğru her yerde doğrudur.

 

11.Efendimiz(a.s)  Taif’te ashabı ile namaz kılarken alaylı bir eda ile ezan okumuştu. Efendimiz(a.s)  yanına gelmiş onu sena etmiş, başını okşamış ve Beytullah’a müezzin tayin etmişti. Gönlü adeta fetholmuştu. Ölene kadar da Efendimizin(a.s) ’in okşadığı saçlarını kestirmemişti. Kimdir bu sahabe.?      

a) Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a)         b) Ebu Akil (r.a)
c) Ebu Mahsure (r.a)                 d) Halid b. Velid (r.a)

 

12....idam edilmek üzere idi. Kendisine Efendimiz(a.s) ’in o vakit yerinde olmasını isteyip istemediği sorulduğunda o kükremiş ve O’nun ayağına bir diken batmaktansa yüzler cemiz feda olsun demişti. Kimdir bu fedakarlık abidesi sahabe.?

a) Amr b. As (r.a)               b) Hubeyb (r.a)
c) İbni Ömer (r.a)               d) Sa’d b. Muaz (r.a)  

 

13.....Mina’da Akabe de Efendimiz(a.s) ’e ilk biat edenlerdendi. Bir gün Efendimiz (a.s.v) ,Ömer (r.a)  ve Ebu Bekir (r.a)  açlıkları sebebiyle geç saatlerde evini ziyaret edince Kainatın fahrının sesini duyan oğlu ok gibi fırlayarak babasının Akabede yaptığı gibi-emret ya Resulallah- demişti. Kimdir bu sahabe.?

a) Ebul Heysem (r.a)              b) Ebu Bekir (r.a)
c) Talha b.Ubeydullah (r.a)     d) Üsame (r.a)

 

14.Resulallah(a.s) ’ın huzurunda idi ve şöyle dedi. Ya Resulallah sen bana nefsim dışındaki her şeyden daha ziyade sevimlisin deyince Efendimiz(a.s)  “Beni nefsinizden artık tutmadıkça iman etmiş olamazsınız.” buyurdu.Bunu duyunca,şu dakikada bana nefsimden daha ziyade sevimlisin diyen sahabe kimdir.?

a) Ebu Bekir (r.a)    b) Üsame (r.a)    c) Ömer (r.a)   d) Hubeyb (r.a)    

 

15...Hacer-ül Esvedi öperken şöyle demişti.“Ey taş biliyorum sen sadece bir taşsın ne faydan var ne zararın, eğer şu gözlerim seni Resulullah’ın(a.s)  öptüğünü görmeseydi vallahi seni öpmezdim diyen sadakat timsali sahabe kimdir.?

a) Habbab (r.a)                      b) Selman-ı Farisî (r.a)
c) Enes b. Malik (r.a)              d) Ömer (r.a)  

 

16.Allah’ı sevdiğini söylüyorsun, ona isyan ediyorsun. Doğrusu bu şaşılacak bir şey. Eğer sevginde sâdık olsa idin itaat edecektin Zira seven sevdiğine itaat eder.”Bu söz kime aittir?

a) Hasan-ı Basri (r.a)                 b) Rabiat-ül Adeviyye (r.a)
c) Süleyman b. Yesar (r.a)         d) Said b. Müseyyeb (r.a)

 

17.  Efendimiz(a.s)  buyuruyor ki; “Üç şey var ki kimde bulunursa imanın lezzetini tatmış demektir.........” Aşağıdakilerden hangisi bu üç vasıftan birisi değildir.?

a) Muharebede bulunma             b) Allah ve resulünü her şeyden çok sevme
c) Ferdi Allah’tan ötürü sevme     d) Yeniden küfre girmeyi ateşe girmek gibi görme

 

18.Resulullah’a inkıyat etmek, bu ifadenin ihtiva ettiği mana aşağıdakilerden hangisi değildir.?

a) Sözünü dinleme        b) İpleri O’nun eline verme
c) O’na ittiba etme        d) İnhiraf etme

 

19.Efendimiz(a.s)  Medine’ye hicret ederken Ükkaşe onun izini sürenlerden biri idi ve geri dönmüştü. Ancak ikinci biri vardı ki bir kısım tarihçiler ondan bahseder.......Efendimiz(a.s) ’in yanına kadar sokulmuştu ki Efendimizin kendisine nazar etmesi karşısında adeta kalbinde vuruluyor ve-bende bayraktarın olayım- diyerek ileriye atılıyordu. Kimdir bu sahabe.?

a) Habbab (r.a)                     b) Zübeyr b. Avam (r.a)
c) Büreyde b. Hasib (r.a)        d) Amr b. As (r.a)

 

20.  İçki, kumar ve fal oklarının yasaklandığına dair ayetler hangi surede geçmektedir.?

a) Fatiha       b) Nasr    c) Maide      d) Duha

 

21.Sahabe emirler ve yasaklar karşısında gayet hassas idi. Onlardan biri içki haram edildikten sonra şayet benim parmağım içine içki damlamış bir kuyunun içine girse, o parmağı kesip atarım diyordu. Her ne kadar böyle bir emir yoksa da sahabede ki hassasiyeti gösteren bu söz kime aittir.?

a) Hz. Ali   b) Hz. Ömer      c) Hz. Osman     d) Hz. Ebu Bekir

 

22.Efendimiz(a.s)  kendisine ait sünnetten sonra bizlere kimlerin sünnetine yapışmamızı tavsiye buyuruyor.?

a) Evliyanın              b) Hulefa-i Raşidinin
c) Tabiinin                d) Mezhep imamlarını

 

23.Tabiin devri imamlarındandır. Efendimiz(a.s) ’in yaşadığı mekan olan Medine’de hiç merkuba binmemiştir. Kürsüde hadis okurken kendisini akrep sokmuş, kainatın fahrinin sözlerine saygısızlık olmasın diye ancak kürsüden inince durumu haber vermişti. Kimdir bu koca imam.?

a) İmam Ahmet                 b) İmam-ı Azam
c) İmam-ı Şafi                   d) İmam Malik

 

24.Hulefa-i Raşidindendir. Bir gün önünden geçtiği damın oluğundan damlayan kan dolayısıyla o oluğu yerinden söküp atmıştı. Daha sonra mescitte hutbesini bitirdiğinde halkı ikaz edince Hz. Abbas oluğu oraya Efendimizin(a.s)  yerleştirdiğini söylemişti. O Abbas’a başına bastırmak suretiyle oluğu yerine yerleşdirtmişti. Kimdir bu edep âbidesi halife.?

a) Hz. Ebu Bekir   b) Hz. Osman     c) Hz.Ömer     d) Hz. Ali

 

25.Kur’an’da Efendimiz(a.s) ’e ait üç vasıftan bahsedilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir.?

a) Nesir       b) Şahit       c) Mübeşşir         d) Nezîr

 

26.Allah-ü Teâla Kuran’da nebi ile konuşacağınız zaman evvela ona sadaka verin buyurmaktadır. Büyüğümüz ahir zamanda O’nun(a.s)  misyonunu temsil eden bizlerin O’na(a.s)  sunacağı en büyük hediye olarak neyi görmektedir.

a) Kudretimiz     b) Amellerimiz    c) İmanımız     d) Sadakatimiz   

 

27.Ne yapayım acele ettim, kışta geldim. Siz inşallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız.” Bu sözler kime aittir.?

a) İmam-ı Azam                   b) Bediüzzaman
c) İmam-ı Rabbani                d) İmam Şafi
 

 

28.Mekke fethinden sonra müslüman oldu. Efendimiz(a.s)  müslüman olması için çok gayret sarf etti. Ancak müslüman olduktan sonra Peygamberimiz(a.s)  ondan, amcası Hamza(r.a) ’ı öldürmesi hasebiyle kendisine fazla görünmemesini rica etti. Yalancı peygamber Müseylemeyi de öldüren bu sahabe kimdir?  

a) Urve b. Mesut   b) Vahşi     c) Süraka   d) Sait b. Cübeyr

 

29.Pek çok hâfızın şehit olduğu bir savaştır. Kumandanlığını Halid b. Velid yapmıştır. Ebu Akil’de bu muharebede şehit olmuştur. Bu savaşın ismi nedir.?

a) Yemame        b) Huneyn       c) Bedir   d) Hendek

 

30.Namazın farzları arasında aşağıdakilerden hangisini zikredemeyiz.?

a) Vakit     b) Niyet   c) Rekat      d) Kıyam


Yorum (1)add feed
din : beyza
valla ben 5'e gidiyorum ama hala bu konulara gelmedim ama siteden memnunum o yüzden hiçbir şikayetim yok..!
Ocak 10, 2010
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy