Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün157
Dün392
Bu Hafta1266
Bu Ay7393
Toplam483442
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Siyer dersi (Peygamberimiz'in a.s.m Hayatı) sınavı
Siyer dersi (Peygamberimiz'in a.s.m Hayatı) sınavı

1. Peygamberimiz (s.a.v)'in annesinin adı ...Âmine... babasının adı ...Abdullah...dır.

 

2. Peygamberimiz (s.a.v) 25 yaşında iken ...Hz. Hatice... annemiz ile evlenmiştir.

 

3. Peygamberimiz (s.a.v) miladi tarihle ...571...'de ..Mekke... şehrinde dünyaya gelmiştir.

 

4. Cahiliye döneminde Meke’de Kâbe’de bir çok put vardı. Bunlardan bir kısmının ismi Kur’an-ı Kerim’de de geçmektedir. Ancak bunlardan dört tanesi meşhur idi. Bunlar:
1. ...Lat... 2. ..Menat... 3. ...Uzza... 4. ..Hübel..

 

5. Peygamberimiz (s.a.v) doğmadan önce Mekke'de Hz. İbrahim'in dinine inanan ve putlara tapmayın çok az sayıda ....Hanif.. vardı.

6. Peygamberimizden (s.a.v) önceki hak dinlerden Hıristiyanlık dininin tahrif edildiği konulardan ikisini izah ediniz?
1. Vaftiz:
..İnsanın dünyaya günahkar geldiğine inanılıp, günahkarından arınmak için Papazların okuduğu suyla bebeğin yıkanma töneni...

2. Afaroz:.Hıristiyanlıkta Sadece Papazlarda olan dinden çıkarma işi..

 

7. Peygamberimiz (s.a.v) Hz. İbrahim (a.s)’ın oğlu İsmail (a.s)’ın soyundan idi. Hz. İbrahim (a.s)’ın oğlu İshak (a.s)’ın soyundan Yahudilere bir çok peygamber gelmiştir. Bunların 4 tanesini yazınız.

1...Hz. Musa (a.s).. 2. ..Hz. Yusuf (a.s).. 3. ..Hz. Yakup (a.s)... 4...Hz. Süleyman (a.s)..
5. Hz. Davud (a.s).., 6. Hz. Hz. İsa (a.s), 7. Hz. Yahya (a.s)..., 8. Hz. Zekeriya (a.s)..


8. Peygamberimiz (s.a.v)'in doğumunda meydana gelen harikulade olaylara ..İrhasat.. denir.

 

9. Peygamberimiz (s.a.v) doğmadan önce Arap yarımadasında ateşe tapan ..Mecusiler vardı. Bunlar daha çok ..Sâsânî (İran).. devletinde idi.

 

10. Peygamberimiz (s.a.v) doğmadan önce Arap yarımadasında mevcut olan inanç ve dinlerden 4 tanesini yazınız?

1. ..Putperestlik .. 2. ...Yahudilik.. 3. ...Hıristiyanlık... 4. ...Haniflik.. 5. Sabiilik

 

11. Peygamberimiz (s.a.v)'in erkek evlatlarının isimleri...1..Kasım., 2..Abdullah., 3...İbrahim ..

12. Peygamberimiz (s.a.v)'in bilinen en meşhur 4 ismini yazınız?

1. .Muhammed.. 2. ...Ahmed... 3. ..Mahmud.. 4. ...Mustafa..

 

 

13. Peygamberimiz (s.a.v)'in süt anneye verilmesinin 2 gerekçesini yazınız?

1. .Daha gürbüz yetişmesi için..

2. .Arapçayı daha güzel konuşması için...

 

14. Peygamberimiz (s.a.v) 6 yasından 8 yaşına kadar ...Dedesi Abdulmuttalib..’in yanında kalmıştır.

 

15. Peygamberimiz (s.a.v)’in de katıldığı Hılfu’l-Fudûl cemiyetinin aldığı kararlardan bir tanesini yazınız?
..Haram aylarda yapılan (Ficar) savaşlarında zarar görenlere yardım etmek..

 

16. Peygamberimiz (s.a.v)'in baba tarafından babaannesi ..Fatıma.. ve dedesinin ismi ..Abdulmuttalip..tir.

 

17. Peygamberimiz (s.a.v)'in peygamber olmadan önce kâbe’deki hacerü’l-esved taşının yerine konulması hadisesine ...Hakem.. ...olayı... denir.

18. Peygamberimiz (s.a.v)'in anne tarafından anneannesi ..Berre... ve dedesinin ismi ...Vehb..dır.

 

19. Peygamberimiz (s.a.v)'in kız evlatlarının isimleri şunlardır:

1..Zeynep., 2. ..Ümmü Gülsüm.., 3...Rukiyye..., 4. ..Fatıma...dır.

 

20. Peygamberimiz (s.a.v) in 2 tane teyzesi vardı, bunlar: 1..Ferîda., 2. ...Fâhita...

 

21. Peygamberimiz (s.a.v)'in hanımlarından 4 tanesinin ismini yazınız?

1. Hz. Hatice (r.a),
2. Hz. Sevde binti Zem’a (r.a),
3. Hz. Aişe (r.a),
4. Hz. Hafsa binti Ömer (r.a),
5. Hz. Zeynep binti Huzeyme (r.a),
6. Hz. Zeyneb binti Cahş (r.a),
7. Hz. Ümmü Seleme (r.a),
8. Hz. Ümmü Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) (r.a),
9. Hz. Cüveyriye binti Hâris (r.a),
10. Hz. Safiyye binti Huyey (r.a),
11. Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (r.a),
12. Hz.Meymûne binti Hâris (r.a).

 

22. Peygamberimiz (s.a.v)'in doğumunda meydana gelen harikulade olaylardan 3 tanesini yazınız?
1. Benzerine rastlanmamış parlaklıkta bir yıldız doğdu.
(Yahudiler buna Muhammed’in yıldızı dediler)
2. Medayin’deki Kisra sarayından on dört burç yıkıldı.
3. Kâbe’nin içini karanlık ve kirlere boğan putların pek çoğu baş aşağı yıkıldı.

4. İstiharabat’ta bin seneden beri yanmakta olan Mecusilerin koca ateş yığınları bir anda sönüverdi.
5. Takdis edilen meşhur Save (Taberiyye) gölü bir anda kuruyuverdi.
6. Şark ve garbı bir anda aydınlatan muazzam bir nur görüldü.

 

23. Peygamberimiz (s.a.v)'in süt kardeşinin adı ...Abdullah.. dır.

Süt kardeşleri: 1. Abdullah b. Haris, 2. Üneyse binti Haris, 3. Şeyma bint-i Haris.

24. Peygamberimiz (s.a.v)'in 10 tane amcası vardı. Bunlardan 4 tanesinin adını yazınız?

1. .Hz. Hamza.. 2...Hz. Abbas.. 3. ..Ebu Cehil... 4. ...Ebu Leheb..

 

25. Cahiliye döneminde arap yarımadasındaki mevcut dinlerden Sabiîlik nedir, izah ediniz?

Sabiîlik:.Yıldızlara tapılan batıl bir din..

Sâbiîler, yıldızların büyük rûhlarının olduğunu kabûl ederler. Hakîm, mukaddes, celâl ve azâmetine (büyüklüğüne) ulaşılması imkânsız, fakat rûhlar vâsıtası ile kendisine yaklaşılabilen bir yaratıcıya inanırlar. Rûhlar, cevher olarak cismânî (cisim olan) maddelerden ve cismânî melekelerden münezzehtirler. Fiilde bunlar eşyâyı meydana getirir, yenileştirir ve bir hâlden diğer hâle değiştirirler. Yedi gezegenin idârecileri bunlardan olup gezegenler onların mâbedleri gibidir. Gezegenleri rûhlar hareket ettirirler. Dünyâ hâdiselerini, rüzgârları, fırtınaları, zelzeleleri onlar idâre eder ve her varlığa kuvvet ve kânunlarını onlar dağıtırlar. Domuzun, köpeğin, pençeli yırtıcı kuşların ve güvercinin etini yemezler, sünnet yaptırmazlar. Dînî merâsim dilleri Süryânîcedir. (Şehristânî)

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy