Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün193
Dün309
Bu Hafta1151
Bu Ay1151
Toplam587002
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow 9. sınıf test soruları 2. dönem 2. sınavı
9. sınıf test soruları 2. dönem 2. sınavı

1.Peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözlere, yaptığı fiil ve davranışlara dinimizde ne ad verilir?

a.Kelam    b.Sünnet     c.Fıkıh     d.Tefsir     


2.Kuran-ı Kerimle ilgili aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerine göre daha kapsamlıdır?

a.Meal      b.Ayet       c.Sure      d.Tefsir


3.Aşağıdakilerden hangisi ilahî dinlerin gerçekleştirmek istediği temel amaçlar arasında gösterilemez?

a.Gelenekleri korumak     

b.Canı korumak     

c.Malı korumak

d.Aklı korumak                 


4.”Ehlibeyt” kime denir?

a.Peygamberimizle birlikte hicret edenlere

b.Medineli Müslümanlara

c.Peygamberimizin eş ve çocuklarına

d.Peygamberimizle birlikte İslam’ın yayılmasına katkıda bulunanlara


5.Kuran-ı Kerim dört büyük melekten hangisi tarafından Hz. Muhammed’e vahyedilmiştir?

a.Cebrail     b.Mikâil       c.Azrâil       d.İsrâfil          

6.İslam inancına göre Allah’ın vahyine dayalı olarak ilk din kiminle başlamıştır?

a.Hz.Nuh               b.Hz.İbrahim  

c.Hz.Musa            d.Hz.Adem


7.
İslâmiyet insanlara din ve vicdan özgürlüğü tanır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla ilgili değildir?     

a. “Dinde zorlama yoktur”

b. “Allah size,... İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”

c. “Hak, Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”

d. “(Resûlüm), öğüt ver, Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.” 

 

8.Hangisi Tevhid kavramını tanımlar?

a.Ruhun ölmezliği                b.Allah'm yaratması  

c.Allah'ın bilmesi               d.Allah'ın varlığı ve birliği  


9.Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde yer alan konulardan değildir?

a.lnanç esasları                b.Tarihi olaylar

c.Hadisler                       d.İbadetler


10.Ayet!erin bir araya gelmesiyle oluşan Kuran bölümlerine ne denir?
a.Cüz          b.Mushaf        c.Meâl      d.Sure


11.Hangisi Kuran-ı Kerim için söylenemez?

a.Son ilahi kitaptır.              b.Evrenseldir 

c.Milli bir kitaptır                 d.Değiştirilmemiştir 


12-  Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

 a.Yüzü bir kere yıkamak   

b.Boynu mest etmek

c.Elleri dirseklere kadar yıkamak                                                                                    

d.Ayakları yıkamak


13- Hz. Muhammedin doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?

 a.Berat Kandili               b.Miraç Kandili         

c.Kadir Gecesi                d.Mevlit Kandili


14-
İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar”   sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir?           

a-İnanmak başka şey, yaşamak başka şeydir.

b-İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz.

c-İnanç, hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez.

d-İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler, eylemlerinin doğruluğunu kabul eder.


15- Hakkında dini hüküm bulunmayan yeni bir meseleyi, hüküm bulunan meseleyle kıyaslayıp,ikisine de aynı hükmü vermeye dinimizde ne ad verilir?

a.Kitap        b.Sünnet         c.İcmâ           d.Kıyas

 

16- “Hiçbir millet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”(Fâtır,24) ayeti hangi gerçeği vurgular? 

a. Peygamberler, uyarıcılardır. 

b. Milletler, bir uyarıcıya muhtaçtır.

c. Bazı milletler uyarıcıdan mahrum kalmışlardır.

d. Tarihin her döneminde din vardır.


17- İslam’a göre insan hata ve günahlarından sebep olduğu manevi kirlerden ………..ederek arınır.
                     

a- Çalışarak                      b- Tevbe ederek

c- 1 ay oruç tutarak          d- ağlayarak


18- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmadan önceki inançlarından değildir?
                                     

a. Budizm                b. Maniheizm

c. Yahudilik             d. İslamiyet


19- Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret ederken yanında hangi sahabi vardı?

a.Hz Ömer                 b.Hz Ali

c. Hz Ebu Bekir         d. Hz Zeyd


20-  Kur’ân-ı Kerim’in inen ilk ayetleri hangisidir

a.Alak suresinin ilk ayetleri

b.Fatiha suresinin ilk ayetleri

c.Bakara suresinin ilk ayetleri

d.Yasin suresinin ilk ayetleri


21- Kuran’ın hatmi yapılırken okunanı dinleyenlerin takip etmesine ne denir?
                                                         a. Tecvit b.Tefsir c. Mukabele d. Meal


22- Türkler, kurulan iyi ilişkiler sayesinde hangi Müslüman devlet zamanında İslam’ı kabul etmeye başlamışlardır.

a. Emeviler           b. Abbasiler

c. Karahanlılar      d. Gazneliler


23.  Aşağıdakilerden hangisi kurulan ilk türk devleti değildir?

a. Gazneliler                b. Karahanlılar

c. Göktürkler               d. Selçuklular


24.
I. Ebu Hanife                        

              II. İmam Buhari

              III. İmam Malik bin Enes      

              IV. İmam Maturidi

            V.  İmam Zemahşeri        

            VI. İmam Ahmed bin Hambel

           VII. Fahreddin er-Razi

            VIII. İmam Şafii

                        IX. Ebus-Suud Efendi

             X. Ahmet Cevdet Paşa

Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslami ilimlerde büyük katkıları olan Türk Alimlerinden değildir?

a.  I-IV-VIII                b. III-VI-VIII

c. III-VIII-X               d. IV-V-X


25.Aşağıdakilerden hangisi hem maddi, hem de manevi temizliği içeren dini bir emir ya da tavsiyedir?

a.    Ey inananlar! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.

b.   ”…Sadece Rabbini büyük tanı.Elbiseni temiz tut. Kötü davranışları terk et.”

c.   Ey insanlar! Her mescide, güzel ve temiz elbiselerinizi giyerek gidin.

d.   ”Ey iman edenler! Allah’ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı satmayın..”


Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy