Mehmet zcan

Giri Formu


Kay覺p Parola?
Hesab覺n覺z yok mu? Kay覺t Ol

Ziyaret癟i Sayac覺

 
Bug羹n25
D羹n80
Bu Hafta184
Bu Ay4036
Toplam283117
襤lkokul 5. s覺n覺f test sorular覺

D襤N KÜLTÜRÜ AHLAK B襤LG襤S襤 5. SINIFLAR
I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

1. Aa覺dakilerden hangisi islam覺n artlar覺ndan deildir ?
a) Oruç tutmak b) Namaz k覺lmak c) Allah'a inanmak d) Zekat vermek

2. Aa覺dakilerden hangisi iman覺n artlar覺ndan deildir ?

a) Namaz K覺lmak b) Peygamberlere inanmak
c) Meleklere inanmak d) Kitaplara inanmak

3. Aa覺dakilerden hangisi ibadetin bize kazand覺rd覺klar覺ndan deildir ?

a) 襤badet ile hayat覺m覺z düzenli, disiplinli ve güvenli olur.
b) 襤badet beden ve ruh sal覺覺m覺z覺 korur.
c) 襤badet bizi güzel ahlakl覺 ve mutlu k覺lar.
d) 襤badet etmek insan覺 dünyada zengin eder.


4. Allah'a kar覺 ilk görevimiz aa覺dakilerden hangisidir ?

a) 襤badet etmek b) Namaz k覺lmak c) 襤man etmek d) Dua etmek

5. Aa覺dakilerden hangisi Asr suresinde anlat覺lanlardan deildir ?

a) Sabr覺 tavsiye b) Zekat vermek c) Hakk覺 tavsiye d) Yararl覺 iler yapmak

6. Aa覺dakilerden hangisi Allah’a kar覺 görevlerimizden deildir ?

a) 襤badet etmek b) Para kazan覺p mutlu olmak
c) Yasaklar覺nda kaç覺nmak d) Emirleri yerine getirmek


7. Aa覺dakilerden hangisi Kur’an’a kar覺 görevlerimizden deildir ?

a) Onu okumay覺 örenmek ve okumak
b) Onun içindeki emir ve yasaklara uymak
c) Abdestsiz dokunmamak, belden yukar覺da tutmak
d) Haf覺zlara sayg覺 göstermek


8. 襤slam dini hakk覺nda aa覺daki ifadelerden hangisi yanl覺t覺r ?

a) 襤slam dininin temeli say覺lan 襤slam’覺n art覺 alt覺d覺r.
b) Kur'an-覺 Kerim Hz. Muhammed'e Allah taraf覺ndan gönderilmitir.
c) 襤slam dininin peygamberi Hz. Muhammed'dir (s.a.v).
d) Hz. Muhammed 襤slam dini ile son peygamber olarak gönderilmitir.

9. Aa覺dakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen dört büyük Peygamberden deildir?

a) Hz. Musa b) Hz. Harun c) Hz. 襤sa d) Hz. Davut

10.Aa覺dakilerden hangisi Kuran-覺 Kerimde ismi geçen 25 Peygamberdendeildir?

a) Hz. Adem b) Hz. Nuh c) Hz. 襤brahim d) Hz. Ömer

11. Aa覺dakilerden hangisi dört büyük melekten deildir?

a) Cebrail b) Azrail c) 襤srafil d) Ebabil

12. Aa覺dakilerden hangisi insanlar覺n can覺n覺 almakla görevli melek hangisidir?
a) Cebrail b) Mikail c) Azrail d) 襤srafil

13. Meleklerin özellikleri hakk覺nda aa覺dakilerden hangisi yanl覺t覺r?a) Kad覺n eklinde kanatlar覺 olan varl覺klard覺r.
b) Nurdan yarat覺lm覺lard覺r, maddi varl覺klar覺 yoktur.

c) Günah ilemezler sürekli Allah'a ibadet ederler.
d) Gözle görünmezler, çünkü ruhani varl覺klard覺r.

14.Aa覺dakilerden hangisi Kur'an-覺 Kerim de ismi geçen meleklerdendeildir?

a) Kiramen katibin (yaz覺c覺 melekler) b) Münker - nekir (sorgu melekleri)
c) Cennet ve Cehennem melekleri d) Oruç melei

15.Meleklerin vazifeleri ile ilgili aa覺dakilerden elemelerden hangisi dorudur ?

a) 襤srafil - k覺yamet melei b) Azrail - ölüm melei
c) Mikail - sorgu melei d) Cebrail - vahy melei

16. Kur'an-覺 Kerim’le ilgili aa覺dakilerden hangisi yanl覺t覺r?
a) Kur'an-覺 Kerim de 114 sure vard覺r.
b) Kur'an-覺 Kerim say覺lamayacak kadar ayet vard覺r.
c) Kur'an-覺 Kerim de 6666 ayet vard覺r.
d) Kur'an-覺 Kerim 30 cüz vard覺r.

17. Kur'an-覺 Kerim’le ilgili aa覺daki tan覺mlamalardan hangisi yanl覺t覺r?

a) Kur'an-覺 Kerimi batan sona okuyarak bitirmeye hatim denir.
b) Kur'an-覺 Kerimi tamamen ezberleyenlere haf覺z denir.
c) Kur'an-覺 Kerimi okuyan herkese müftü denir.
d) Kur'an’覺 yaz覺 sanat覺na göre güzel yazanlara hattat denir.

18. Aa覺dakilerden hangisi davran覺lar覺m覺zda ve sözlerimizde ölçülü
olmakla
ilgili deildir?
a) Bize kötülük yapanlara bizde kötülükle kar覺l覺k vermeliyiz.
b) Bakalar覺yla alay etmemeli kimseye holanmayaca覺 bir ad takmamal覺y覺z.
c) Her zaman kibar nazik ve görgülü davranmal覺y覺z.
d) Her zaman güler yüzlü ve tatl覺 dilli olmal覺y覺z.

19. Aa覺dakilerden hangisi Yüce Allah’覺n Peygamberleri göndermesinin
sebeplerinden deildir?
a) 襤nsanlar覺 yanl覺 inançlardan kurtararak doru yola iletmek
b) 襤nsanlar覺n hem dünyada hem ahirette mutlu olmas覺n覺 salamak

c) 襤nsanlara ibadet ekillerini, helal ve haram覺 öretmek
d) 襤nsanlar da çal覺arak peygamber olmalar覺 için

20. Aa覺daki dört büyük Peygamber ve kendisine gönderilen kitapla ilgili elemelerden hangisi yanl覺t覺r ?

a) Hz. Musa - Tevrat b) Hz. Davut - Tefsir
c) Hz. Muhammet - Kur’an d) Hz. 襤sa - 襤ncil


Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy