Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün188
Dün309
Bu Hafta1146
Bu Ay1146
Toplam586997
Anasayfa arrow Soru Bankası arrow Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası arrow Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 3 Test Soruları
Hz. Muhammet (s.a.v) 'in hayatı 3 Test Soruları

51.  Uhud’da Seyidü’ş-Şüheda (Şehitlerin Efendisi) unvanına  mazhar olan sahabe efendimiz kimdir ?

a)     Hz. Hamza      b)     Hz. Musab bin Umeyr

c)    Abdullah bin Cahş     d)  Ebu Dücane     e)   Hz.Cüleybib

 

52.  Peygamber Efendimiz (as)’ın “Allah aradaki mesafeyi ortadan kaldırdı. Ben de savaş meydanında olanları gözlerimle gördüm.” buyurduğu savaşın adı  nedir,  bu savaşta nefsiyle mücadele vererek kahramanca savaşıp şehit olan komutanlar arasında katılan sahabe kimdir?

a)        Hendek – Hz.Ali

b)       Uhud – Hz.Hamza

c)        Tebük – Halid b.Velid

d)       Mu’te – Abdullah b. Revaha

e)        Bedir – Sa’d  b. Ubade

 

53.  Hudeybiye antlaşmasında peygamberimize sığınmak üzere zincire vurulmuş haliyle müşriklerden kaçan fakat peygamberimizin
       müşriklere tekrar iade etmek zorunda kaldığı sahabe kimdir?

a)   Hz. Osman      b)     Ebu Cendel       c)   Musab b. Umeyr

d)  Ammar  b. Yasir        e)   Zeyd b. Sabit

             

54. Peygamberimizin her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarimde ….…dır.” Buyurduğu sahabe kimdir?

a)     Hz. Ebu Bekir             b)     Hz. Talha           c)     Hz. Ali

d)     Hz. Zübeyr                e)     Ebu Hureyre

 

55.  Hendek savaşında ilk olarak Hz.Ali’ nin çarpıştığı müşrik kimdir?

a)     Ebu Cehil         b)     Nevfel b.Abdullah         c)     Ebu Süfyan

d)     Amr b. Abd-i Vedd        e)     Ebu Leheb

 

56.  Muhasaranın uzaması ve şiddetli  çarpışma yüzünden  peygamberimizin ve sahabelerin namazlarının kazaya kaldığı savaş hangisidir?

a)     Tebük         b)     Mekke Fethi          c)     Uhut

d)     Amr b.Vedd        e)     Hendek

 

57.  Hendek savaşında müşriklerle işbirliği yapan Medine’deki yahudi kabilesi  hangisidir?

a)     Beni Nadir            b)     Beni Kureyza             c)     Evs

d)     Hazrecv              e)     Beni  Kaynuka

 

58.  Peygamberimizin Yahudilerin kölesi bir sahabenin azad olabilmesi için 300 hurma fidanı  dikmiştir.
       Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Selman-ı Farisi           b)     Said b.Ebi Vakkas           c)     Bilal-i Habeşi

d)     Sa’d bin Ubade          e)     Zeyd b. Sabit

 

59.  Kocası Uhud  harbinde yaralanıp ölünce 4 çocuğuyla dul kalan ve peygamberimizle nikahlanan peygamberimizin eşi kimdir ?

a)        Sevde         b)       Ümmü Seleme              c)        Safiyye

d)       Zeynep binti Cahş               e)        Hafsa

 

      60.  Ebu Süfyan’ın kızıdır. Habeşistan’a hicret  etmiş,  orada  kocasını kaybetmiştir. Daha sonra efendimizle nikahlanan Peygamberimizin       hanımı kimdir ?

a)        Ümmü Habibe         b)       Hz.Ümmü Seleme             c)        Hz.Sevde

d)       Hz.Safiyye             e)        Hz.Zeynep binti Cahş

 

61.  Peygamberimizin tebliğ mesajı  olan  mektubunu yırtan hükümdar kimdir ?

a)        İran Kisrası  Perviz b. Hürmüz        b)       Mukavkıs

c)        Gassan Meliki Münzir        d)       Necaşi           e)        Herakliyüs

 

62.  Sa’d b.Ebi Vakkas hazretleri hangi devleti fethetti?

a)        İran (Sasani)         b)       Bizans           c)        Mısır

d)       Suriye           e)        Habeşistan

 

63.  Müşriklerin Asım b. Sabit’in hunharca şehit edilp, sonra başını kesmeye yönelince yaklaşamadıkları olay hangi olaydır ?

a)     Bi’r-i  Maune           b)     Reci’ vakası          c)     Uhud Savaşı

d)     Beni Nadir ayaklanması             e)     Beni  Mustalik gazvesi

 

64.  Ashab-ı Suffa’dan gönderdiği 70 tane tebliğci ve öğreticinin  haince şehid edildiği  olay hangisidir ?

a)        Bi’r-i mâune           b)       Reci’ vakası               c)        Beni Kureyza muhasarası

d)       Tebük                    e)        Beni Nadir ayaklanması

 

65.  Hicretin 7.senesi muharrem ayı sonlarında Medine’den sürgün edilen Yahudilerle  anlaşma bozulmasıyla
      müslümanlar yapılan savaş neticesinde fetihle sonuçlanmıştır. Bu fethin adı nedir?

a)        Fedek             b)       Hendek             c)        Yemame

d)       Hayber           e)        Tebük

 

66.  Hayber dönüşü sabah namazını beklemekle görevli olduğu halde devesine yaslanarak uyuya kalan sahabe kimdir ?

a)        Hz. Ali           b)       Bilal-i Habeşi                c)        Amr  ibn  As

d)       Sa’d bin Ebi Vakkas            e)        Hz. ebu Hureyre

 

67.  Kâbe’deki putlar müslümanlar tarafından ne zaman yıkılmıştır?

a)        Hayber fethinde            b)       Tebük Seferinde         c)        Hendek Savaşında

d)       Mekke’nin fethinde               e)        Peygamberinmizin veda haccında

 

68.  Mekke’nin fethi esnasında kimin evine sığınanlara dokunulmayacaktı ?

a)    Ebu Cehil      b)   Ebu Süfyan     c)   Ebu Talib

d)   Velid b.Mugire      e)    Ebu Leheb

 

69.  Fedek Yahudileri üzerine ne zaman gidildi ve sulh yapılarak kanları bağışlandı ?

a)        Hayber fethinden sonra

b)       Mekke fethinden sonra

c)        Hendek Savaşından sonra

d)       Ben-i Nadir ayaklanmasından sonra

e)        Mute savaşından sonra

 

70. Hendek Savaşında takip edilecek stratejiyi ( hendek kazmayı ) peygamberimize teklif eden sahabi aşağıdakilerden hangisidir ?

a)    Hz. Ali      b) Selmân- ı  Farisi     c)  Musâb b. Ümeyr     d)  Hz. Ömer       e) Hüzafetü’s Sehmi

 

71.  Hicretin 6.senesinde ( ilk bakışta müslümanların aleyhine gibi görünmesine rağmen ) Kureyşlilerle yapılan antlaşma hangisidir ?

a)   Hudeybiye ant.        b)  Hayber ant.        c)  Rıdvan  ant.

d)  Semure ant.             e)   Hendek ant.

 

72.  Hudeybiye’den sonra sahabelerin peygamberimizle (sadakatlerini tazeledikleri ) ağacın altında yapmış oldukları biat hangisidir ?

a)   Akabe      b)    II.Akabe      c)    Rıdvan

d)   Hudeybiye        e)    Hendek

 
73. Peygamberimizin emri ile 15 gün içinde ibranice ve süryaniceyi  öğrenen sahabe kimdir ?

a)    Zeyd bin sabit       b)    Zeyd b.Harise      c)     Kab bin Malik

d)    Sa’d b.ebi Vakkas        e)    Zubeyr b.Avvam

 
74. Hicretin 4. yılında  Necid  Kabilesi Reisi Ebu Berâ bir çok hediye ile Peygamberimize gelerek “kendisiyle bir kaç sahabenin gönderilmesi halinde kavminin Müslüman olacağını bildirir. Necid halkı kendilerine gönderilen 40 veya 70 civarındaki sahabiyi dinlemeyerek, Beni Süleym’e ait bir su kuyusu”  kenarında şehid ederler. Peygamberimizin çok üzülüp Necid halkını  lanet ettiği olayın ismi aşağıdakilerden hangisidir ?

    a)  Harre Vak’ası       b) Bedir Savaşı     c) Bi’r-I Maûna Faciâsı       d)  Cemel Vak’ası      e) Reci’ Vakası

 
75. Beni Mustalik Gazvesi dönüşünde gerdanlığını kaybederek ordudan geride kalan Hz. Aişe validemizi ; ordudan  arda kalan levazımatı kontrolle görevli Saffan b.Muattal, orduya yetiştirir. Mûnâfıklar bu olayı kötüye yorarlar ve Validemize iftirâ atarlar. Başta peygamber ailesi olmak üzere tüm Müslümanları bir ay boyunca derinden etkileyen ve Hz. Aişe Validemizin masumiyetine dair ayetlerin inmesiyle son bulan hadisenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 
a)    İfk Hadisesi,        b) Reci’  Vakası,        c) Rıdvan Biatı       d)  Hakem Olayı

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy