Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün170
Dün309
Bu Hafta1128
Bu Ay1128
Toplam586979
9. Sınıf Test Soruları

1. . 622 yılında Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gitmesiyle gerçekleşen tarihi olayın adı aşağıdakilerden hangisidir?        

a) Hac                   b) Hicret                                  
c) Ensar                 d) Muhacir            
e) Medine Sözleşmesi
 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğu millet yapan başlıca değerlerden biri değildir?

a) Etnik Kimlik                 b) Vatan ve Ülkü birliği   
c) Bayrak ve İstiklal Marşı  d) Hürriyet ve Bağımsızlık
e) Milli Seciye
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi gusül (boy) abdestinin farzlarından biridir?

a) Yüzü yıkamak              b) Başı mesh etmek        
c) Ayakları yıkamak          d) Kolları yıkamak 
e) Bütün bedeni yıkamak
 
 

4. Hz. Muhammed’in, Mekke’den Medine’ye geldiğinde diğer dini topluluklarla yaptığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mekke Sözleşmesi                  b) Medine Sözleşmesi      
c) Hudeybiye Sözleşmesi             d) Mekke Biatı       
e) Medine Biatı
 

5. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz ve arkadaşlarının hicret etme nedenlerinden biri değildir?

a) Medine’nin Mekke’den daha güzel olması    

b) Medine’nin Mekke’den daha güvenli olması          

c) Medine’nin Mekke’den daha özgür olması             

d) Mekke’nin güvenli olmaması  

e) Mekke’nin özgür olmaması
 

6. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hicret                b) Ensar                c) Muhacir   
d) Ashap               e) Mümin
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet’in Veda Hutbesinde dile getirilmemiştir?

a) Kadın hakları                   b) Can, mal ve namusun kutsallığı    
c) İnsanların eşitliği              d) Hukukun üstünlüğü            e) Çocuk hakları
 
 
 

8. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin yeri, zamanı ve adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Mekke- 571- Fil Suresi           b) Mekke -610- Fil Suresi
c) Mekke- 610- Alâk suresi         d) Mekke -571- Alâk Suresi        
e) Mekke- 622- Fil Suresi
 
 

9. Sözlükte yorumlamak ve açıklamak anlamına gelen, Kur’an’ın ayetlerinin açıklanıp yorumlanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meal                  b) Tecvit               

c) Mushaf              d) Tefsir                e) Hatim

 
 

10. I. Peygamberimizin ilk eşidir.

      II. Peygamberimizin 6 çocuğunun annesidir.

      III. Peygamberimize inanan ilk kişidir.

Yukarıda kendisi ile ilgili olarak bilgiler verilen kişi kimdir?

a) Hz. Hatice            b) Hz. Aişe                             

c) Hz. Zeynep         d) Hz. Fatıma        e) Hz. Âmine
 
 

11. Kuran’ın güzel, akıcı bir dille, belli bir ses uyumu içerisinde, Arapçanın kurallarına uygun olarak güzelce okunmasına verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Tefsir                         b) Tecvit     

c) Hatim                         d) Mukabele           e) Mushaf

 
 

12. Peygamberimiz her yıl ramazan ayında o güne değin indirilen Kur’an ayetlerini Cebrail’e okumuştur. Böylece Kuran’ı karşılıklı okuma geleneği başlamıştır. Peygamberimizden bu güne değin süregelen bu geleneğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meal                  b) Hatim              
c) Hafızlık              d) Mukabele              e) Mushaf
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın diğer ismidir?

a) Tefsir               b) Mukabele

c) Mushaf             d) Meal                  e) Tecvit
 
 

14. Kur’an’ı baştan sona kadar okumaya ve baştan sona kadar ezberlemeye verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Mukabele-Mushaf                 b) Hatim-Hafızlık            
c) Meal-Tefsir                 d) Tefsir- Tercüme          e) Cüz- Hatim
 

15. Aşağıdakilerden hangisi Kur’aın’ın okunması ile ilgili kavramlardan biri değildir?

a) Tecvit                b) Sure                          

c) Hatim                d) Hafızlık              e) Mukabele

 
                  

16. “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakmış olamaz.” Sözüyle peygamberimizin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Her baba çocuğuna miras bırakmalıdır.

b) Anne baba çocuğuna iyi terbiye vermelidir.

c) Güzel terbiye en iyi mirastır.

d) Çocuk için en değerli hazine güzel terbiyedir.

e) Manevi miras maddi mirastan daha değerlidir.

 
 

17. I. Peygamberimizin kızıdır.

    II. Hz. Ali’nin eşidir.
    III. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir.

Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir?

a) Hz. Hatice           b) Hz. Fatıma        c) Hz. Aişe

d) Hz. Âmine                   e) Hz Halime

 
        

18. Aşağıda laiklik kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Devlet yönetimi ile ilgili siyasi bir kavramdır.

b) Devlet bütün dinlere karşı eşit mesafede durur.   
c) Bireyler istedikleri dini tercih edebilirler
d) Din ve devlet ayrımını esas alır.
e) Devletin bir resmi dini vardır.
 
 
 

19. I. 1924 yılında halifelik kaldırıldı.

II. 1928 yılında devletin dinini belirleyen ilke anayasadan çıkarıldı.

III. 1937 yılında anayasamızdaki yerini aldı.

IV. 1928 yılında Latin alfabesi kabul edildi.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudan laiklikle ilgili değildir?

a) Yalnız I     b) II ve III           c) III ve IV  

d) Yalnız IV    e) I ve II

 
 

20. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesini ve bireylerin özgürce dinlerini seçebilmelerini temin eden siyasi kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cumhuriyetçilik          b) Devletçilik  

c) Laiklik                       d) Demokrasi             e) Halkçılık

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy